Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Livets afslutning Begravelse eller bisættelse

Begravelse eller bisættelse

En afdød kan enten blive begravet eller bisat.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Kirkegårdskontoret. Se info nedenunder.

Sådan anmoder du om begravelse eller bisættelse

Du kan overlade det hele til bedemanden, lade en bedemand hjælpe dig eller selv lave aftaler med eventuel kirkegård og krematorium.

Når du anmoder om begravelse eller ligbrænding (bisættelse), skal du oplyse, hvor afdøde skal begraves. Kontakt derfor den kirkegård eller begravelsesplads, hvor afdøde skal begraves og få aftalt det praktiske, inden du laver anmodningen.

Hvis du vil vide mere

Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den døde havde givet udtryk for andet.

En begravelse, hvor en præst fra folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller et begravelseskapel på kirkegården.

Selv om afdøde var medlem af folkekirken, kan begravelse eller bisættelse godt afholdes et andet sted end i kirken, hvis det aftales med sognepræsten.

Folkekirkens begravelseskapel kan også benyttes ved andre trossamfunds kirkelige begravelser.

Hvis der ikke er begravelseskapel i sognet, kan biskoppen give tilladelse til, at en præst fra et andet kristent trossamfund forestår begravelse i folkekirken.

Find salmer online

På den danske salmebog online kan du finde salmernes tekst og forskellige melodier til dem.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet

Der er ingen specielle krav til, hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå. Man kan arrangere en højtidelighed i et kapel, i eget hjem eller andet.

Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af kapel, samt eventuel organist og kor.

Nogle foreninger samt bedemænd gennemfører borgerlige begravelser for et honorar.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet

Anmodning om begravelse eller ligbrænding af dødfødt barn skal ske senest 8 hverdage efter fødslen. Det gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Ved registrering af et dødfødt barn skal forældreoplysninger samt oplysninger vedrørende begravelsen registreres. Det er også muligt at få registreret et kaldenavn til barnet.

Blanketten skal sendes til det sogn, hvor moren bor. Find sognet på Sogneportalen.

Er I som forældre ikke gift med hinanden, kan I som forældre registrere faderskabet til jeres barn i tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller død kort efter fødslen. Anvend blanketten Registrering af faderskab.

Dødfødt inden udgangen 22. svangerskabsuge 

Er jeres barn dødfødt inden udgangen af 22. svangerskabsuge, er der i juridisk forstand tale om en abort. For at en begravelse eller en urnenedsættelse kan ske på kirkegården kræves en særlig attest fra jordemoderen, men ingen dødsattest eller dødsanmeldelse. Denne særlige attest kaldes også en nedgravningsattest.

Nedgravningsattesten afleveres til bedemanden eller på kirkegårdskontoret.

Bemærk, at det er jordemoderen, der skal underskrive og stemple attesten.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet

Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Dette kan du gøre ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Du må også gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Husk, at det skal indeholde dit navn, adresse, cpr. nr. samt dato og underskrift. Sørg for at lægge blanketten sammen med dine øvrige papirer til brug for de efterladte i forbindelse med dit dødsfald.

Når de pårørende anmelder dit dødsfald, skal blanketten vedlægges.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet

Der er i lovgivningen krav om, at afdøde selv skriftligt har erklæret, at asken skal spredes over åbent hav. Er ønsket ikke nedskrevet af afdøde selv, kan begravelsesmyndigheden dispensere fra kravet om skriftlighed, hvis det godtgøres, at askespredning utvivlsomt var afdødes ønske.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding § 3, stk. 3:

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Bedemanden kan også stå for askespredning.

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

Det er biskoppen der eventuelt kan tillade at man foretager en anden sømmelig handling med asken, når der foreligger et bestemt ønske fra afdøde.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet

 • Hvis du ønsker, at begravelse, bisættelse eller kremering skal foregå på en af de kommunale kirkegårde i Aalborg, kan du kontakte Kirkegårdskontoret. Se info nedenunder.
 • Aalborgs kommunale kirkegårde er Almen Kirkegård, Søndre Kirkegård og Østre Kirkegård.
 • Hvis begravelsen eller bisættelsen skal foregå på en af Aalborgs kommunale kirkegårde, skal du reservere tid senest klokken 12, 2 hverdage før den kan finde sted.
 • For begravelse, bisættelse eller anden højtidelighed i en kirke skal du kontakte kordegnen i kirken.
 • For køb af gravsted på en kommunal kirkegård i Aalborg skal du kontakte Kirkegårdskontoret ved Aalborg Kommune.
 • For leje af kapel på en kommunal kirkegård skal du kontakte Kirkegårdskontoret ved Aalborg Kommune.
 • For køb af kiste eller urne, ilægning i kiste og transport kan du kontakte en bedemand.
 • Der er ikke krav om, at der skal benyttes rustvogn ved transport af kister. Ethvert sømmeligt transportmiddel kan anvendes.
 • Hvis du vælger, at afdøde skal kremeres ved Aalborg Krematorium, skal du selv medbringe en urne. Husk at urnen skal kunne plomberes, inden den er klar til afhentning. Du skal kontakte den kirkegård, urnen skal nedsættes på for at få oplyst, hvilke krav de stiller til typen af urne.
 • Hvis kremeringen skal foregå i et andet krematorium, skal du kontakte det pågældende krematorium.
 • Vær opmærksom på, at ydelser fra Aalborg Kommunes kirkegårdskontor vil blive faktureret efter gældende takster.

Kontakt

Kirkegårdskontoret

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 72

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang