Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Børn og unge med handicap Økonomisk støtte Boligændringer

Søg om støtte til boligændringer

Har dit barn et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om hjælp til nødvendig indretning og ændringer af din bolig.

 Hvis du ikke har MitID, skal du kontakte Specialgruppen. Se info nedenunder.

Hvem kan søge?

Du kan søge om støtte til boligændringer, hvis dit barn har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer dit barns mulighed for at opholde sig i boligen.

En ansøgningsproces om at få støtte til at ændre på din bolig, vil altid starte med, at vi holder et møde i jeres hjem.

Når vi skal behandle ansøgningen, vil vi lave en analyse og vurdering af, hvad der er behov for i forhold barnets dagligdags aktiviteter og hvordan jeres bolig er indrettet.

Du skal altid søge om støtten, inden du opstarter eventuelle boligændringsprojekter.

 

Hvis du vil vide mere

Du kan søge om hjælp til indretning af din bolig, hvis dit barn har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, og indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dit barn.

I ganske særlige tilfælde er det ikke hensigtsmæssigt at forbedre boligens indretning. I de tilfælde, kan der gives hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden egnet bolig. Det er dog en betingelse, at der ikke kan findes en egnet lejebolig, som dækker jeres behov.

Hjælpen anses for nødvendig, når en boligændring eller et boligskift skønnes i betydelig grad at kunne formindske de boligmæssige ulemper ved jeres hjem.

Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er det afgørende for støtte til boligændringer, men i hvilken udstrækning indretningen af jeres bolig hindrer, at dit barn kan fungere i eget hjem med sin funktionsnedsættelse.

Dette vil bero på en samlet vurdering, som inkluderer alle væsentlige forhold af betydning for sagen, herunder blandt andet barnets sociale og helbredsmæssige forhold.

Kontakt

Specialgruppen for børn og unge

Sofiendalsvej 92 A 9200 Aalborg SV

Ring til os

99 31 27 55

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden er 8 uger, fra vi har modtaget din ansøgning.

Ved store og mere omfattende boligsager, er sagsbehandlingstiden ofte længere. Du vil i denne type sager blive særskilt orienteret om varighed.

 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang