Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Børn og unge med handicap Dit barns hverdag Få aflastning til dit barn med handicap

Få aflastning til dit barn med handicap

Som forælder til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne kan du have behov for aflastning for at samle overskud til pasning og pleje, konkret hjælp til opgaver eller til at give omsorg til søskende.

Hvem kan søge om aflastning?

Som forælder til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne, kan du have brug for aflastning.

Du kan søge aflastning, hvis:

 • dit barn har et varigt fysisk eller psykisk handicap
 • du som forælder har behov for aflastning
 • dit barn har brug for aflastning

Hvordan søger jeg?

Hvis du har behov for aflastning, kan du kontakte familiegruppen/Specialgruppen for Børn og Unge. Din ansøgning om aflastning bliver herefter behandlet af en rådgiver, som vurderer, om dit barn er i målgruppen. De vurderer også, hvilken form for aflastning, der er relevant og hvor meget aflastning, du eventuelt kan få. Nogle typer aflastning forudsætter, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Du må forvente, at der kan være en vis ventetid på at finde det rette aflastningstilbud.

Hvis du vil vide mere

Aflastning kan sikre, at du får mulighed for at give omsorg til de øvrige børn i familien, der også har brug for dig. Aflastning kan også i nogle tilfælde medvirke til, at du kan beholde dit barn hjemme.

Vi vil i samarbejde med dig vurdere, hvilken form for aflastning, der passer bedst, og hvor meget aflastning I har brug for. Vi tager hensyn til jeres familiesammensætning – herunder om I er en eller to forældre i hverdagen. Er I to forældre, skal I også kunne aflastes samtidigt.

Aflastning kan foregå som:

 • aflastning i almindeligt tilbud – eksempelvis dagtilbud
 • timeaflastning
 • døgnaflastning i dit eller dit barns netværk
 • døgnaflastning i aflastningsfamilie
 • døgnaflastning på aflastningsinstitution

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse.

Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til den børnefaglige undersøgelse.

Kommunen holder en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan dog udelades, hvis barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod det. Hvis der ikke kan gennemføres en samtale, skal kommunen forsøge at tilvejebringe oplysninger om barnets eller den unges synspunkter på anden vis.

Samtalen kan gennemføres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og uden at forældremyndighedsindehaveren er til stede, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

Du kan læse mere om den børnefaglige undersøgelse på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Kontakt

Specialgruppen for børn og unge

Sofiendalsvej 92 A 9200 Aalborg SV

Ring til os

99 31 27 55

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden er 3 måneder, fra vi har modtaget din ansøgning.

Hvis der inden aflastningen skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse kan denne tage op til 4 måneder at udarbejde.

Servicelovens § 41, § 84 eller § 52, styk 3, nummer 5

Mere specifikt gælder det at:

 • aflastning i almindeligt tilbud – eksempelvis dagtilbud
 • timeaflastning er efter servicelovens § 84 eller § 41
 • døgnaflastning i netværk, aflastningsfamilie eller på aflastningsinstitution er efter servicelovens § 52 eller § 84

I Aalborg Kommune er det de Specialiserede Aflastningstilbud, der står får at aflaste.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang