Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Seniorliv Boliger til seniorer Bolig

Gug Plejehjemsboliger

Gug Plejehjemsboliger ligger i den ydre del af Gug og blev taget i brug 1. maj 1987.

Gug Plejehjemsboliger: gårdhave
Gug Plejehjemsboliger: boliger
Gug Plejehjemsboliger: boliger

Adresse

Fortunavej 2
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9931 6660

Læs mere om plejeboligerne

Læs mere om Gug Plejehjem på Plejehjemsoversigten.dk, hvor man kan finde informationer om alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i Danmark.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til en plejebolig.

For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Myndighedsafdelingens Kontaktcenter: tlf. 9982 5000 eller mail: kontaktcentret@aalborg.dk.

På Kontaktcentret er sundhedsfagligt personale klar til at modtage og behandle alle nye henvendelser samt give råd og vejledning. Kontaktcentret hjælper også videre til rette afdeling, team og medarbejder.

Kontaktcentret har åbent kl. 8 til 15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag samt kl. 8 til 17 om torsdagen.

Venteliste

Antal på Venteliste: 13
Gennemsnitlig antal dage på venteliste: 125
Antal personer fra andre kommuner på venteliste: 0
Antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal: 1

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje