Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Trivsel og særlige behov Skolebarnet Støtte i hjemmet

Rådgivning og særlig støtte i hjemmet hvis dit barn har udfordringer

Har din familie det svært på grund af udfordringer med et barn eller ung, kan du hjælp af Familiegruppen. For eksempel i form af råd og vejledning, støtte i hjemmet eller til aflastning. Du kan kontakte Familiegruppen anonymt.

Hvem kan få hjælp?

Du og din familie kan få hjælp af Familiegruppen hvis:

 • dit barn er mellem 0-18 år
 • dit barn og familien har udfordringer og ikke trives

Hvordan får jeg hjælp af Familiegruppen?

I første omgang kan I få rådgivning i Familiegruppen - også uden der i forvejen er lavet nogle indsatser i forhold til dit barn.

Start med at ringe, så I kan få en snak om jeres udfordringer. Bagefter kan det være, at I aftaler at mødes til en samtale. Familiegruppen tilbyder også rådgivning og støtte i hjemmet, hvis det er det, I har behov for.

Hvis vi vurderer, at der er andre tilbud i kommunen, der passer bedre til jeres udfordringer, hjælper vi dig med at komme videre hertil. 

Du kan kontakte Familiegruppen anonymt.

Hvis du vil vide mere

Ud over råd og vejledning giver Familiegruppen primært støtte inden for det, der hedder Serviceloven.

Her kan støtten for eksempel være:

 • kontaktpædagog
 • pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet
 • familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
 • aflastning eller anbringelse uden for hjemmet

Vi tilpasser altid støtten til dig og dit barn, så I får den bedst mulige hjælp.

Når støtten følger Serviceloven gælder der nogle særlige regler for processen. Det kan du læse mere om herunder.

Kontaktpædagog

En kontaktpædagog kan være tilknyttet barnet og familien i mere eller mindre grad alt efter behov. Kontaktpædagogen kan rådgive i det daglige og være barnets støtte i forskellige situationer.

Støtte i hjemmet

Støtte i hjemmet kan for eksempel være, at du får hjælp til at strukturere hverdagen, så dit barn fungerer bedst muligt eller at du får hjælp til at få dit barn afsted i skole eller lignende. Støtten kan være alt fra en gang om ugen til flere timer dagligt alt efter, hvad behovet er.

Familiebehandling

Her får du og din familie hjælp til at forstå dit barns udfordringer, få redskaber til at få familielivet til at køre bedre og generelt bliver klædt på til at kunne strukturere hverdagen, så alle trives bedst muligt.

Aflastning

Hvis du af forskellige årsager ikke kan at have dit barn hjemme hele tiden, kan der være mulighed for aflastning, så familien får det pusterum, der skal til for at alle trives.

Det er din rådgiver hos Familiegruppen, der vil vide, om den støtte jeres familie skal have sker efter Serviceloven.

Hvis du skal have hjælp efter servicelovens regler om særlig støtte vil det ske på baggrund af:

 • at der er foretaget en børnefaglig undersøgelse
 • at der på baggrund af undersøgelsen er udarbejdet en handleplan

Hvis det er nødvendigt kan vi tilbyde akut støtte eller foreløbig støtte, mens vi udarbejder en børnefaglig undersøgelse og inden en handleplan er lavet.

Børnefaglig undersøgelse

Det er Familiegruppen, der laver den børnefaglige undersøgelse og det skal ske inden for 4 måneder fra det er besluttet at sætte gang i undersøgelsen.

Den børnefaglige undersøgelse bliver så vidt muligt lavet i samarbejde med dig og hvis dit barn er fyldt 15 år, er dit barn også med i samarbejdet.

Undersøgelsen danner grundlag for, om dit barn og din familie kan få støtte til jeres udfordringer.

Du kan læse mere om den børnefaglige undersøgelse på Social- og Ældreministeriets hjemmeside

Handleplan

Efter den børnefaglige undersøgelse, laver vi altid en handleplan, inden vi afgør, hvilken støtte, der skal sættes igang. 

Handleplanen skal fortælle, hvilke af barnets udfordringer, der skal handles på og, hvad målene er for den hjælp, der sættes igang.

Du og dit barn har ret til at tage en bisidder med til møderne med Familiegruppen. Det kan for eksempel være en ven, et familiemedlem, en pædagog eller en anden, som I har tillid til.

En bisidder er en støtte for dig og kan være med til at hjælpe med at stille relevante spørgsmål, huske hvad der bliver talt om og besluttet på mødet eller lignende.

Hvis du og din familie ikke taler dansk, har I ret til gratis tolkebistand.

Kontakt

Familiegruppen

Ring til os

99 31 30 80

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Du kan klage over en afgørelse til Job og Velfærd i Aalborg Kommune. Det kan du gøre skrifteligt, personligt eller telefonisk. Vi beder dig, om at henvende dig til det kontor, som har truffet afgørelsen.

 • Du har ret til en skriftlig afgørelse, som skal være begrundet. Det vil sige, at i afgørelsen skal der står, hvad der er lagt vægt på, og der skal være henvisning til paragraffer i loven. Med afgørelsen følger også en vejledning til, hvordan du kan anke afgørelsen.
 • Du har ret til at kommentere på oplysninger, inden der træffes en afgørelse.
 • Du har ret til at se papirerne i dit barns sag – både under behandlingen og efter, der er truffet en afgørelse. Hvis du ønsker aktindsigt, har familiegruppen 7 hverdage til at behandle jeres ansøgning.

Vi skal modtage klagen seneste 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Forældremyndighedens indehaver og et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, kan klage over børn- og ungeudvalgets afgørelse om tvangsanbringelse til Ankestyrelsen.

Læs om klageadgang på Ankestyrelsens hjemmeside

Læs typiske spørgsmål og svar om klagesager

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang