Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Trivsel og særlige behov 0-6 år Kontakt fagperson

Søg hjælp hos nærmeste fagperson, hvis dit barn har udfordringer

Kontakt fagpersonen nærmest dit barn, hvis du oplever, at dit barn på 0-6 år har udfordringer. Det kan for eksempel være dit barns sundhedsplejerske, dagplejer, læge, primære pædagog eller lederen i institutionen.

Har du et barn på 0-6 år og oplever, at barnet har udfordringer og ikke trives, er der altid mulighed for at tage fat i en fagperson omkring dit barn. 

Vi vil oftest starte med at holde et indledende møde eller telefonopkald for at drøfte, hvad problemet går ud på. 

Noget af det, du oplever, at der kan være problemer med er:

 • motorik
 • søvn
 • udadreagerende adfærd
 • meget gråd hjemme
 • at barnet trækker sig
 • det sociale samspil
 • manglende appetit eller svære måltider
 • megen sygdom og for eksempel ofte ondt i maven
 • renlighed
 • sprog

Hvem kan fagpersonen inddrage?

Efter den første samtale har fagpersonen mulighed for vurdere, om udfordringerne er noget der kan løses af sundhedsplejersken, i selve dagplejen eller institutionen. Fagpersonen har også mulighed for at inddrage medarbejdere fra andre områder i kommunen, som kan hjælpe. 

De afdelinger fagpersonerne oftest vil hente hjælp hos er:

 • PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Familiegrupperne
 • Familiehuset Bisgård

PPR er en afdeling i Børn og Unge, hvor der er ansat forskellige faggrupper, som alle har særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel.

De fagpersoner, der arbejder ved PPR er for eksempel:

 • psykologer
 • specialpædagogiske konsulenter
 • pædagogiske konsulenter
 • logopæder (talepædagoger)
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter

Daginstitutionerne har mulighed for at inddrage PPR i forhold til faglig sparring og vejledning. PPR understøtter den hjælp dit barn får i institutionen. Du kan også selv henvende dig til PPR.

Hvis udfordringerne er stå store, at der kan være behov for at undersøgelse mulighederne for aflastning eller lignende, kan dit barns pædagog eller dagplejer inddrage Familiegrupperne.

Familiegrupperne kan give rådgivning og vejledning hjemme hos jer, men kan også hjælpe med støtte til dig og familien, hvis der er behov for en særlig indsats. 

Støtten kan for eksempel være:

 • konsulentbistand
 • kontaktpædagog, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet
 • familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
 • aflastning eller anbringelse uden for hjemmet

Familiehuset henvender sig til familier med børn i alderen 0-18 år, samt gravide. Familiehuset tilbyder familiebehandling med henblik på at styrke og udvikle forældrekompetencer, så børn og forældre kan få en velfungerende hverdag.

Det gør vi blandt andet igennem samtaler, aktiviteter og gruppeforløb, hvor børnene som udgangspunkt er med i behandlingen sammen med jer forældre.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang