Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Trivsel og særlige behov Skolebarnet Følelsesmæssige udfordringer

Mit barn har følelsesmæssige udfordringer

Viser dit barn tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder kan I få hjælp af PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Tegn på angst, depression eller adfærdsvanskeligheder

Viser dit barn tegn på angst, ængstelighed, depression og/eller adfærdsvanskeligheder i stor og vedvarende grad, kan det gribe forstyrrende ind i hverdagen og have store konsekvenser for barnet og hele familien.

Børn og unge med angst og depressive symptomer kan eksempelvis:

 • være udfordrede af forskellige bekymringer, der gør det svært for barnet at komme i skole
 • have svært ved at komme hjemmefra eller blive adskilt fra sine forældre
 • være bekymrede for at skulle tale foran andre eller bange for ikke at kunne leve op til de forventninger, barnet selv eller andre stiller
 • stille mange spørgsmål og have brug for beroligelse
 • have svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af bekymringer
 • være meget triste, ulykkelige, kede af det eller græde meget

Adfærdsmæssige vanskeligheder kan vise sig på mange måder eksempelvis:

 • mange raserianfald, bliver nemt vred og forurettet
 • kommer tit op at skændes eller slås med andre
 • er ulydig, ignorerer regler eller nægter at følge beskeder
 • bliver ofte irettesat eller skældt ud både/enten hjemme og/eller i skolen
 • stigende skolefravær

Sådan bliver I henvist til et forløb

I kan blive henvist på to måder:

 • Er dit barn allerede indstillet til PPR, skal henvisningen til et forløb ske i samarbejde med skolens psykolog.
 • Er dit barn ikke på forhånd indstillet til PPR, kan du som forælder udfylde et henvendelsesskema og sende med sikker post til PPR. Du skal rekvirere skemaet ved at kontakte PPR. 

Efter henvisningen til behandlingsindsatsen, vurderer vi, om dit barn er i målgruppen for behandling. I så fald bliver I indkaldt til en forsamtale, hvor I sammen med en psykolog snakker om dit barns trivsel, familieforhold og skolegang for at finde ud af, om et forløb hos behandlingsteamet er et relevant tilbud for jer.

I nogle situationer vurderer vi, at indsatsen i behandlingsteamet ikke er det relevante tilbud. Dette kan blandt andet afhænge af jeres udfordringer, samt i hvilken grad de er hæmmende i hverdagen.

Behandlingsteamet står for forløbene

Behandlingsteamet består af et tværfagligt team af psykologer, specialpædagogiske konsulenter og fysioterapeuter, som kan hjælpe med forskellige forebyggende indsatser, tilbud eller forløb for dit barn og dig som forælder, hvis dit barn har følelsesmæssige udfordringer.

Hvis du vil vide mere

Cool Kids er et forløb for børn, som har angst eller er ængstelige. Det er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for børn, unge og deres forældre, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. 

Der tilbydes 3 forskellige forløb:

 • Cool Kids gruppeforløb for børn i alderen 7-12 år
 • Chilled gruppeforløb for unge i udskolingen
 • Individuelle Cool Kids forløb for børn i skolealderen

Cool Kids og Chilled foregår i en gruppe med 5-6 børn og deres forældre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3 måneder.

Forældres og skoles inddragelse i forløbet

Et væsentligt element i programmet er de opgaver, børnene og de unge med forældrenes støtte laver mellem sessionerne. Som forælder lærer du strategier til bedst muligt at støtte dit barn, og deltager undervejs aktivt i at hjælpe dit barn med at udfordre angsten i hverdagen.

Skolerne inddrages i forløbet i det omfang, det er relevant. I forbindelse med afslutningen af forløbet vil der blive tilbudt et overleveringsmøde med skolen.

Angsten er ikke nødvendigvis væk ved forløbets afslutning, men du og dit barn skulle gerne have opnået kompetencer, der gør, at I selv kan fortsætte arbejdet.

Mind my mind er et forløb for børn, der viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Forløbet er forbyggende og har ikke til formål at give en diagnose. Derfor kan dit barn heller ikke tilbydes dette forløb, hvis dit barn allerede er udredt og diagnosticeret i Børne- og ungdomspsykiatrien.

Børn der kan tilbydes forløbet:

 • 6-16 år
 • går i 0.-9. klasse

Tidlig og forebyggende hjælp

Mind My Mind er et tilbud om tidlig hjælp og forgår som individuel psykologbehandling til barnet, hvor du som forældre deltager, som støtte.

Dit barn vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Har dit barn adfærdsvanskeligheder, vil du som forældre træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med dit barn. 

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. Mind My Mind adskiller sig fra andre tilbud ved, at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram. Det gør det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

Forløbets varighed og tid

Forløbet varer 9-13 uger, og hver session varer 1 time per gang. Mellem sessionerne er der hjemmearbejde. Forløbet ligger i ordinær arbejdstid. Der er mulighed for at inddrage skolen i det omfang, det er relevant.

Gruppeforløbet for forældre til angste og ængstelige børn strækker sig over 5 gange af 2 timers varighed, og vil indeholde korte oplæg omkring ængstelighed og angst.

Du bliver introduceret til en række hjemmeopgaver, du skal lave sammen med dit barn fra gang til gang. Du får udleveret materiale med øvelser og får samtidig mulighed for at mødes med andre forældre og dele erfaringer, udfordringer og succeser.

Formålet med gruppeforløbet er at klæde dig som forælder på til bedre at forstå og håndtere dit barns ængstelighed samt at forebygge udvikling af angst.

PPR's angstteam holder gerne temamøder på skolen, hvor der er fokus på børn/unge, der er i risiko for at udvikle angst, og børn/unge som allerede har udviklet angst.

Det handler om, hvordan vi kan blive opmærksomme på de børn, og hvordan kan vi bedst muligt kan støtte dem enten via en forebyggende indsats eller ved at bakke op om mere indgribende indsatser.

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang