Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Mit barn Trivsel og særlige behov Skolebarnet Udredning og behandling

Udredning og behandling ved lettere psykiatriske problemer

Børnepsykologisk Team kan hjælpe dig, der oplever, at dit barn ikke trives og du har udtømt dine idéer til, hvordan du kan hjælpe. Vi tilbyder udredning og behandling af børn med psykiske udfordringer i grænselandet til børnepsykiatrien.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp til udredning hos Børnepsykologisk Team, hvis dit barn:

  • går i skole til og med 13 år
  • har haft det svært i en længere periode
  • har angst, er trist, har tvangshandlinger
  • har koncentrationsvanskeligheder eller sociale udfordringer
  • har svært ved at håndtere krav og ofte er i konflikt

Hvordan får jeg hjælp?

Der er flere muligheder, hvis du skal have hjælp af Børnepsykologisk Team.

Jeg har allerede kontakt til en medarbejder

Hvis du allerede har kontakt til en medarbejder hos kommunen omkring dit barn - det kan for eksempel være din sundhedsplejerske, en rådgiver ved Familiegruppen, PPR eller lignende, så er det den medarbejder, der skal stå for at lave en henvisning til Børnepsykologisk Team.

Jeg har ikke haft kontakt til en medarbejder

Hvis du endnu ikke har haft et samarbejde med andre omkring dit barns udfordringer, kan du selv ringe til os og drøfte udfordringerne inden en eventuel henvisning. Du kan også udfylde skemaet her på siden for selv at lave en henvisning.

Hvis du vil vide mere

Udredning 

Når et barn henvises, er første indsats at afklare barnets problematik. Din beskrivelse af barnets udvikling og adfærd, styrkesider og udfordringer, er grundlæggende i vores udredning. Beskrivelser fra barnets skole eller tidligere undersøgelser er også vigtige. Psykologiske tests kan også indgå i udredningen af barnet.

Efter udredningen aftaler vi den videre indsats sammen med dig.

Rådgivning 

Når udredningen peger på, at indsatsen bedst gives via dig som forælder, får du et rådgivningsforløb. Rådgivningen tager udgangspunkt i udredningen, og hvordan du kan omsætte dette til nye handlemuligheder i forhold til dit barn. 

Behandling

Vi kan tilbyde angst- og OCD-behandling, når det er relevant i forhold til barnets problematik, og barnet er motiveret til selv at indgå i et behandlingsforløb. Behandlingsforløb kan også iværksættes i forhold til andre problematikker inden for vores målgruppe. 

Du vil som forælder indgå aktivt i behandlingsforløbene.

Vi afpasser forløbenes varighed efter problematikken. Indsatsen kan variere fra få samtaler til et udrednings- og behandlingsforløb, der typisk strækker sig over 8-12 gange.

Inddragelse af netværket 

Når det er relevant for indsatsen omkring barnet, formidler vi, sammen med dig, vores viden til barnets skole og øvrige netværk. Det kan være i samarbejde med rådgiver og psykolog fra PPR eller andre henvisere. 

Børnepsykologisk Team er et psykologteam, hvor vi udreder og behandler samt rådgiver om børn med psykiske vanskeligheder i grænselandet til børnepsykiatrien. Vi inddrager forældrene aktivt i udredning og behandling af barnet. 

Psykologerne i teamet er specialister i børnepsykologi og/eller erfarne i børnepsykiatri, og yder også konsulentbistand til andre faggrupper i kommunen. 

Vi samarbejder med Familiegrupperne, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedsplejersker og barnets skole. Når det er relevant, henviser vi til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Mette Sand Alstrup

Psykolog

Gitte Bjerregaard Jensen

Psykolog

Lone Lindbjerg

Psykolog

Kontakt

Børnepsykologisk Team

Jernbanegade 23 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 92 74

Skriv til os

Telefontider

En udredning kan blandt andet afdække, om der er mistanke om en diagnose og om dit barn skal henvises videre til børne- og ungdomspsykiatrien.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang