Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Trivsel og særlige behov Skolebarnet Kontakt fagperson

Søg hjælp hos nærmeste fagperson, hvis dit skolebarn har udfordringer

Kontakt fagpersonen nærmest dit barn, hvis du oplever, at dit skolebarn har udfordringer. Det kan for eksempel være dit barns lærer, pædagog, læge eller sundhedsplejerske.

Har du et barn, der går i skole, og oplever, at barnet har udfordringer og ikke trives, er der altid mulighed for at tage fat i en fagperson omkring dit barn. Det kan eksempelvis være dit barns lærer, pædagog, læge eller skolesundhedsplejerske.

Vi vil oftest starte med at holde et indledende møde for at drøfte, hvad problemet går ud på. 

Noget af det, du oplever, at der kan være problemer med er:

 • motorik
 • mistrivsel
 • udareagerende adfærd
 • at barnet isolerer sig
 • det sociale samspil og mobning
 • manglende appetit og dårlig søvn
 • megen sygdom og for eksempel ofte ondt i maven
 • at barnet ikke vil i skole
 • vanskeligheder ved at læse ord og tal
 • alkohol og rusmidler
 • ekstremisme og radikalisering
 • kriminalitet eller vold

Hvem kan fagpersonen inddrage?

Der er en hel masse muligheder for at hente hjælp til dit barn. Det er fagpersonen, der vurderer, hvem, det giver mening at inddrage.

De afdelinger fagpersonerne oftest vil hente hjælp hos er:

 • Vejledere og ressourcepersoner på skolen
 • PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • SSP - Skole, Social og Politi
 • Børnepsykologisk Team

Der er både mulighed for at lave tiltag i selve skolen, men også for, at du som forælder kan få hjælp til redskaber, du kan bruge hjemme.

Det vil også være de fagpersoner, som kan vurdere, om der er behov for at få lavet en udredning, og som kan henvise videre til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Alle skoler har et PLC - Pædagogisk Læringscenter, hvor der blandt andet arbejder vejledere og ressourcepersoner.

Dit barns lærer kan eksempelvis tage kontakt til en læsevejleder, matematikvejleder, sprogvejler eller skolens trivselsperson, som kan hjælpe dit barn.

Læs om, hvad en trivselsperson kan hjælpe med

PPR er en afdeling under Aalborg Kommune, hvor der er ansat forskellige faggrupper, der alle har særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel.

De fagpersoner, der arbejder ved PPR er for eksempel:

 • psykologer
 • specialpædagogiske konsulenter
 • sundhedsplejersker
 • logopæder (talepædagoger)
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter
 • indsatspædagoger

Skolerne har mulighed for at inddrage PPR i forhold til faglig sparring, og PPR understøtter den hjælp barnet får i skolen.

Når det er relevant, henviser de videre til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Læs mere om PPR på vores hjemmeside til fagfolk

SSP er et samarbejde mellem:

 • Børn og Unge herunder kommunes skoler og ungdomsklubber
 • Børne- og Familieafdelingen i Job og Velfærd
 • Nordjyllands Politi

Nordjyllands Politi arbejder i lokale netværk.

SSPs formål er at forebygge kriminalitet og misbrug hos børn og unge og støtte op om deres trivsel.

Teamet består af psykologer med speciale i børnepsykologi. De tilbyder udredning og behandling af dit skolebarn med lettere psykiatriske problemer til og med 13 år.

Børnepsykologisk Team udreder, behandler og rådgiver om børn med psykiske vanskeligheder i grænselandet til børnepsykiatrien. De inddrager dig som forælder aktivt i udredning og behandling af dit barn. 

Teamet samarbejder med Familiegrupperne, PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejersker og skolerne. Når det er relevant, henviser de videre til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Hvis udfordringerne er stå store, at der kan være behov for at undersøge mulighederne for aflastning eller lignende, kan dit barns pædagog eller dagplejer inddrage Familiegrupperne.

Familiegrupperne kan give rådgivning og vejledning hjemme hos jer, men kan også hjælpe med støtte til dig og familien, hvis der er behov for en særlig indsats. 

Støtten kan for eksempel være:

 • konsulentbistand
 • kontaktpædagog, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet
 • familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
 • aflastning eller anbringelse uden for hjemmet

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang