Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Trivsel og særlige behov Mit unge barn Ekstremisme og radikalisering

Bekymret for ekstremisme og radikalisering?

Føler du, at dit barn isolerer sig og fravælger fritidsaktiviteter og venner? Oplever du, at dit barn opsøger litteratur, film og internetsider med ekstreme og voldelige budskaber? Hvis du kan genkende disse bekymringstegn, er det vigtigt, du reagerer.

Hvad skal jeg holde øje med?

Der kan være forskelige ting, der viser sig, hvis dit barn er på vej til at blive radikaliseret eller komme ind i et ekstremistisk miljø. Se herunder hvilke bekymringstegn, du bør holde øje med.

Barnets relationer

I forhold til dit barns relationer er det vigtigt at holde øje med om barnet:

 • isolerer sig eller trækker sig fra familien
 • vælger fritidsaktiviteter og venner fra
 • får nye venner og relation, der gør dig bekymret og som eventuelt er kendt for sine ekstreme holdninger og kriminalitet

Barnets adfærd

I forhold til dit barns adfærd er det vigtigt at holde øje med om barnet:

 • opsøger litteratur, film eller sider på nettet med ekstreme og voldelige budskaber
 • er optaget af totalitære symboler og viser det gennem for eksempel  tatoveringer, plakater på værelset, tryk på tøj eller lignende
 • deltager i møder med ekstremistiske budskaber eller voldelige sammenstød
 • er involveret i i kriminalitet, vold eller anden alvorlig risikoadfærd

Barnets holdninger

I forhold til dit barns holdninger er det vigtigt at holde øje med om barnet:

 • giver udtryk for at have fjender, at hade specifikke grupper, taler om  konspirationsteorier eller lignende.
  De specifikke grupper kan for eksempel være homoseksuelle, indvandrere, danskere, muslimer og så videre.
 • afviser demokratiske principper
 • moraliserer overfor andre ved at forsøge at tillægge andre sin overbevisning eller viser intolerance over for andres synspunkter og holdninger
 • giver udtryk for såkaldte ”absolutte løsninger”. Det kan for eksempel være et forslag om at fjerne bestemte samfundsgrupper eller bombning af bestemte ting
 • legitimerer sine holdninger ved at give udtryk for indignation over forhold i verden eller samfundet

Hvordan får jeg hjælp?

I Aalborg Kommune har vi tre konkrete indsatser mod radikalisering og ekstremisme, som retter sig mod henholdsvis skole, unge og jer som forældre. 

Forældrecoachkorpset

Forældrecoachkorpset er en hjælp til dig, hvis du føler dig udfordret i forhold til, hvordan du bedst muligt kan støtte og håndtere dit barn, hvis det er i risiko for at blive en del af uheldige miljøer eller grupperinger. Det er  et tilbud, hvor du som forælder kan få tilknyttet en coach, som kan støtte dig i dit forældreskab og give dig redskaber til at gå i dialog med dit barn om dine bekymringer.

Mentorkorpset

Mentorkorpset er et tilbud til dit barn om at få tilknyttet en mentor, som kan støtte og coache dit barn og derved forebygge, at dit barn bliver rekrutteret til uheldige grupperinger eller miljøer.

Dialogambassadørkorpset

Gennem dialogambassadørkorpset har vi mulighed for at tilbyde, at dit barns skole, ungdomsuddannelse eller klub får besøg af unge, erfarne oplægsholdere, som er særligt uddannede til at skabe dialog med unge om forskellige emner som religion, identitet og diskrimination.

Det vil derfor være skolen, der tager kontakt til vores korps og inviterer dem på besøg.

Hvis du vil vide mere

Ekstremisme betegner nogle miljøer og idéer, der blandt andet kan være karakteriseret ved at man:

 • har en forenklet verdensopfattelse og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende.
 • mangler respekt for andre menneskers frihed og rettigheder
 • ønsker at skabe et mere ”ordnet”, ”rent” eller ”retfærdigt” samfund – om nødvendigt med udemokratiske midler
 • legitimerer eller udøver for eksempel trusler, pres, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, man er utilfreds med
 • ikke kan tolerere andres synspunkter

Radikalisering betegner en proces, der kan ske gradvist eller mere pludseligt, og som blandt andet kan være karakteriseres ved at man: 

 • accepterer ekstremismens idéer og metoder og eventuelt tilslutter sig dens organiserede grupper
 • er udsat for en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis skarpere retorik i lukkede grupper. Det kan for eksempel ske ved personlige samtaler eller i lukkede chat rooms på internettet.
 • bliver adskilt fra de bånd, den enkelte har til normale fællesskaber uden for gruppen. Det kan for eksempel være venner og fritidsaktiviteter.
 • bliver ”dehumaniseret”, hvor dem man opfatter som fjender, ikke ses som mennesker, hvilket igen er med til at legitimere voldshandlinger

En af de udfordringer som vores børn og unge står over for i dag er, at de skal finde sig selv og skabe deres egen identitet. Dette kan være en svær og forvirrende proces, som for nogle unge kan blive påvirket af, at ekstremistiske og radikaliserede miljøer forsøger at rekruttere dem til at tilslutte sig deres holdninger, verdensopfattelser og lignende.

I Aalborg Kommune har vi særligt fokus på dette område, fordi der tidligere har været unge, der har været tiltrukket af ekstremistiske og radikaliserede miljøer af islamistisk, højre- eller venstreradikal karakter. Vi vil derfor meget gerne i dialog med dig som forælder, hvis du er bekymret, således at vi sammen kan sikre dit barns trivsel.

Sean Kollerup Revill

SSP konsulent
Mobil: 25 20 03 18

Kontakt

SSP Aalborg

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

93 52 00 71

Telefontider

SSP står for Skole, social og politi og er et samarbejde på tværs, der skal understøtte trivsel og forebygge kriminalitet.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang