Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Mit barn Sundhed for børn og unge Sundhedspleje 0-6 år Følg dit barns udvikling

Følg dit barns udvikling på Sundhedsvejen.dk

Få adgang til dit barns sundhedsjournal, og følg udviklingen gennem sundhedsplejerskens notater og registreringer. Du kan også stille spørgsmål om sundhed og kommunikere direkte med din sundhedsplejerske.

Sådan får du adgang til sundhedsvejen.dk

Du logger ind på Sundhedsvejen.dk med dit MitID. For at logge på skal din sundhedsplejerske have oprettet dig på Sundhedsvejen.dk. Hvis du ikke er oprettet, skal du kontakte din sundhedsplejerske eller Sundhedsplejen.

Når du har andel i forældremyndigheden, kan du læse dit barns journal, indtil barnet fylder 15 år. Herefter har barnet selv adgang med sit MitID. På samme måde har du også adgang til din egen journal.

Hvis du vil vide mere

Sundhedsplejersken er forpligtet til at føre journal over dit barns sundhedsmæssige tilstand, udvikling og trivsel fra fødslen, og til dit barn går ud af skolen. Det er fordi, sundhedsplejerskerne er autoriserede sundhedspersoner, som varetager opgaver efter Sundhedsloven. Oplysninger fra journalen gives kun videre efter aftale med dig.

Forældre med andel i forældremyndigheden og unge over 15 år har adgang til journalen.

Ellers er det kun kommunalt ansatte sundhedspersoner med opgaver i relation til barnet/den unge, der har adgang til sundhedsjournalen. Alle er omfattet af tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger uden samtykke fra jer forældre og/eller den unge over 15 år.

Informationerne gives altså kun videre, hvis du giver lov til det.

Kontakt Sundhedsplejen, hvis du har behov for at videregive oplysninger fra journalen til anden part. 

Sundhedsplejen tager notater i et elektronisk journalsystem (Novax). I journalen noterer sundhedsplejersken observationer, målinger og faglige vurderinger samt de oplysninger, som forældre og børn/unge giver sundhedsplejersken. 

Journalen er først og fremmest sundhedsplejerskernes arbejdsredskab til faglig dokumentation af den sundhedsfaglige indsats. Endvidere kan Novax benyttes til elektronisk kommunikation med forældre og unge over 15 år samt med sygehuset og praktiserende læge. Dette forudsætter et samtykke fra forældre og unge over 15 år.   

Journalen giver et sammenhængende overblik over barnets sundhed, udvikling og trivsel samt kontakten med sundhedsplejen.

Forældre har ikke pligt til at give oplysninger til journalen. Manglende oplysninger kan dog betyde, at sundhedsplejersken ikke har optimale muligheder for at varetage relevante opgaver i forhold til barnet.

Kontakt

Sundhedsplejen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 92 78

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Ifølge Forældreansvarslovens §23 har forældre, der ikke har del i forældremyndigheden, ret til en orientering vedrørende den mindreåriges sundhedsmæssige forhold. Forældrene skal selv anmode herom.

 

Oplysningerne i sundhedsjournalen skal altid behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Danmark, hvilket indbefatter flere love som f.eks. Sundhedsloven og Persondataforordningen.

I henhold til persondataforordningen registrerer kommunen dine oplysninger.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang