Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Plejefamilie Vilkår for plejefamilier

Vilkår for plejefamilier

Læs om match mellem familie og barn, godkendelse og honorering af plejefamilier.

Hvad bør vi vide, hvis vi skal være plejefamilie?

Måske har I spørgsmål om alt det praktiske, der skal på plads, inden I bliver plejefamilie. Derfor er I altid velkomne til at kontakte os.

Hør mere om det at være plejefamilie eller støttefamilie allerede i dag.  

Bliv kontaktet af Familieplejen

Hvis du vil vide mere

Hvis I vil godkendes som plejefamilie, skal I kontakte Socialtilsyn Nord.

Se kontaktoplysninger for Socialtilsyn Nord på deres hjemmeside.

 

At finde det rette match mellem barnet, den unge og plejefamilie er en kompleks opgave, som kræver grundighed. Derfor har vi i Familieplejen et team, hvis primære opgave er at arbejde med netop det rette match.

I en match-proces vil vi kontakte jer og aftale et besøg for en dybere samtale omkring opgaven, indhold og omfang.

Honoreringen vurderes efter gennemsnitsmodellen med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings vejledning. Honoreringen fastsættes af Familieplejen ved anbringelsens start og løber gennem hele anbringelsesforløbet.

Trin 1 - vederlag 4

Støttebehov: På dette niveau har barnet i forhold til andre børn på samme alder et behov for ekstra støtte og stimulering.

Dernæst har barnet en eller flere almindelige belastningsfaktorer såsom:

 • Faglige/sociale problemer i skolen
 • Ikke alderssvarende udvikling
 • Søvnproblemer/mareridt
 • Ikke alderssvarende motorisk udviklet
 • Manglende tillid til voksne
 • Vådligger og lignende urenlighed
 • Behov for særlig støtte og stimulation
 • Diverse psykosomatiske reaktioner
 • Lettere fysisk/psykisk handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning
 • Reaktion på anbringelse/adskillelse fra forældre

Krav til plejefamilien: Plejefamilien skal være opmærksom på barnets reaktioner/signaler. Plejefamilien skal kunne magte vanskeligheder som kræver samarbejde/særlig opfølgning i forhold til skole, daginstitution, fritid og daglige aktiviteter i øvrigt. Plejefamilien skal kunne rumme et forældresamarbejde, der kræver særlig indsigt og erfaring. Plejefamilien kan have fuldtidsarbejde ved siden af plejeopgaven. 

Godkendelse: Almen plejefamilie eller højere.

Plejebarn: Lette til moderate støttebehov.

Kontraktholder kan have fuldtidsarbejde ved siden af plejeopgaven, men skal indrette arbejdstid efter barnets behov. Hvis plejeforældrene har flere plejeforhold skal der foretages en individuel konkret vurdering af den samlede belastningsgrad af plejeforholdene.

Trin 2 - vederlag 5

Støttebehov: På dette niveau har barnet et stort behov for støtte og stimulering. Over tid ser det måske ud til, at barnet får behov for yderligere støtte. Måske ses der også at kunne ske en bedring for barnet. 

Barnet har mange af de under trin 1 nævnte belastningsfaktorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov samt fordrer socialpædagogisk indsats af bl.a. adfærdsregulerende karakter.Der kan også være tale om én eller få af nedenstående mere alvorlige belastningsfaktorer.

Krav til plejefamilien: Plejeopgaven kræver socialpædagogisk indsats, der kræver en vis erfaring. Plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet skal indrettes efter barnets behov. Plejeopgaven vil kunne bære præg af et krævende forældresamarbejde.

Godkendelse: Almen og forstærket plejefamilie eller højere.

Plejebarn: Moderate til svære støttebehov.

Kontraktholder er delvist beskæftiget med plejeopgaven og kan således påtage sig øvrigt deltids erhvervsarbejde ud over opgaven. Hvis plejeforældrene har flere plejeforhold, skal der foretages en individuel konkret vurdering af den samlede belastningsgrad af plejeforholdene

Trin 3 - vederlag 7 

Støttebehov: På dette niveau har barnet – eller vil barnet på sigt få et massivt behov for støtte og stimulering. 

Barnet har flere alvorlige belastningsfaktorer, såsom:

 • Spiseforstyrrelser
 • Psykiatriske symptomer
 • Flere tidligere anbringelsesforløb
 • Følgevirkninger af mors misbrug
 • Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt
 • Misbrugsproblemer
 • Sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau
 • Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov
 • Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn 

Krav til plejefamilien: Plejeopgaven kræver, at plejefamilien har indsigt/relevant erfaring på området og kan indgå i en egentlig behandlingsindsats. Plejefamilien skal have særlig viden og indsigt samt kunne rumme et til tider krævende forældresamarbejde. 

Godkendelse: Forstærket plejefamilie eller højere.

Plejebarn: Svære støttebehov. 

Kontraktholder skal være fuldt til rådighed og fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven. Hvis plejeforældrene har flere plejeforhold, skal der foretages en individuel konkret vurdering af den samlede belastningsgrad af plejeforholdene. 

Trin 4 - vederlag 9

Støttebehov: Dette niveau kan kun anvendes i helt særlige og ekstraordinære tilfælde og skal ses som et alternativ til særlige behandlingstilbud af individuel karakter, for eksempel unge, der skal mandsopdækkes, svært handicappede som stiller særlige krav til opfølgning, overvågning med videre. 

Barnet/den unge har således massive støttebehov, som ligger ud over det, der normalt vil kunne rummes i en plejefamilie. 

Barnet/den unge har massive belastningsfaktorer såsom:

 • Massive sociale/psykiske vanskeligheder
 • Massive fysisk/psykiske handicaps 

Krav til plejefamilien: Plejeopgaven kræver, at plejefamilien har socialpædagogisk uddannelse, indsigt og erfaring med målgrupperne. Endvidere kræves, at plejefamilien kan indgå i en individuel tilrettelagt plan. Plejeopgaven kræver, at begge er til rådighed, og at mindst den ene er fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven og ikke har arbejde uden for hjemmet. Krævende forældresamarbejde, der nødvendiggør særlig indsigt i og erfaring med et sådant samarbejde. 

Godkendelse: Specialiseret plejefamilie.

Plejebarn: Svære støttebehov med behandlingsorienteret indsats.

Kontraktholder skal være fuldt til rådighed og fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven og kan derved ikke påtage sig andet erhvervsarbejde. Derudover kræver det fleksibilitet fra den anden plejeforældre således, at denne kan indrette arbejdstiden efter barnets behov. 

Kontakt

Familieplejen

Vejgaard Bymidte 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 88

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang