Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Typer af pasning Privat pasning Ansat i huset

Ansat i huset

Ansætter du hjælp i huset til at passe dit barn, har du arbejdsgiveransvaret for den ansatte. Du kan få op til et halvt års økonomisk tilskud fra kommunen til ansættelsen. Ordningen omfatter ikke tilskud til at passe sit eget barn.

Godkendelse af ansat i huset

Når du har fundet en ansat i huset, skal vedkommende godkendes af kommunen. Godkendelsen foregår udelukkende via direkte kontakt til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Samtykke

Kommunen får samtykke af den ansatte i huset til at indhente:

 • Straffeattest
 • Børneattest
 • Sociale oplysninger - for eksempel sager vedrørende Servicelovens § 50 og 52

Samtykkeerklæringen fås hos Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning i Aalborg Kommune.

Den ansatte i huset udfylder samtykkeerklæringen og sender den retur til os.
Er den ansatte i huset udenlandsk statsborger, skal du indsende en kopi af opholds- og arbejdstilladelse.
Jævnfør dagtilbudsloven skal den ansatte i huset fremsende dokumentation for gennemført 9. klasses prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået 'Prøve i Dansk 2', eller et tilsvarende niveau."

Alle blanketter og papirer skal sendes retur til os via digital post eller med post til os. Der kan være behandlingstid på op til 3 måneder.

Samtykke

Kommunen får samtykke af den ansatte i huset til at indhente:

 • Straffeattest
 • Børneattest
 • Sociale oplysninger - for eksempel sager vedrørende Servicelovens § 50 og 52

Samtykkeerklæringen fås hos Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning i Aalborg Kommune.

Den ansatte i huset udfylder samtykkeerklæringen og sender den retur til os.
Er den ansatte i huset udenlandsk statsborger, skal du indsende en kopi af opholds- og arbejdstilladelse.
Jævnfør dagtilbudsloven skal den ansatte i huset fremsende dokumentation for gennemført 9. klasses prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået 'Prøve i Dansk 2', eller et tilsvarende niveau."

Alle blanketter og papirer skal sendes retur til os via digital post eller med post til os. Der kan være behandlingstid på op til 3 måneder.

Straffe- og børneattest

Når den udfyldte samtykkeerklæring er sendt til os, bestiller vi straffe- og børneattest hos Rigspolitiet. Den ansatte i huset vil herefter modtage et brev fra Rigspolitiet i sin e-boks, som vedkommende skal bekræfte/godkende inden for 14 dage. Rigspolitiet behandler attesterne.

Straffe- og børneattest

Når den udfyldte samtykkeerklæring er sendt til os, bestiller vi straffe- og børneattest hos Rigspolitiet. Den ansatte i huset vil herefter modtage et brev fra Rigspolitiet i sin e-boks, som vedkommende skal bekræfte/godkende inden for 14 dage. Rigspolitiet behandler attesterne.

Møde i dit hjem

Der holdes et godkendelses/afklaringsmødet i dit hjem. Deltagerne i mødet er, ud over dig som forælder, den ansatte i huset samt en tilsynsførende fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Møde i dit hjem

Der holdes et godkendelses/afklaringsmødet i dit hjem. Deltagerne i mødet er, ud over dig som forælder, den ansatte i huset samt en tilsynsførende fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Blanketter

Ønsker du en ansat i huset, skal du sammen med den ansatte i huset udfylde to blanketter:

 1. Aftale om privat pasning
 2. Ansøgning om tilskud til privat pasning

Få blanketterne ved at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Blanketterne skal indsendes samlet senest 3 måneder før startdatoen for pasning.

Blanketter

Ønsker du en ansat i huset, skal du sammen med den ansatte i huset udfylde to blanketter:

 1. Aftale om privat pasning
 2. Ansøgning om tilskud til privat pasning

Få blanketterne ved at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Blanketterne skal indsendes samlet senest 3 måneder før startdatoen for pasning.

Dit ansvar

Når du har en ansat i huset til at passe dit barn, får du som forælder arbejdsgiveransvaret for den ansatte i huset, mens kommunen har pligt til at godkende og føre tilsyn med den ansatte.  Du har som udgangspunkt også ansvaret for udbetaling af løn, feriepenge, ATP og så videre. Sidstnævnte ansvar kan du dog vælge at overdrage til Kommunen.

 

Som arbejdsgiver skal du:

 • Overholde arbejdsmiljøloven
 • Overholde ferielovgivningen
 • Tegne en arbejdsskadeforsikring

 

Find Arbejdstilsynets kontaktinformationer og få nærmere info om Arbejdsmiljøloven

Find Beskæftigelsesministeriets kontaktinformationer og få nærmere info om Ferieloven

Find Arbejdsskadetilsynets kontaktinformationer og får nærmere info om arbejdsskadeforsikring

Dit ansvar

Når du har en ansat i huset til at passe dit barn, får du som forælder arbejdsgiveransvaret for den ansatte i huset, mens kommunen har pligt til at godkende og føre tilsyn med den ansatte.  Du har som udgangspunkt også ansvaret for udbetaling af løn, feriepenge, ATP og så videre. Sidstnævnte ansvar kan du dog vælge at overdrage til Kommunen.

 

Som arbejdsgiver skal du:

 • Overholde arbejdsmiljøloven
 • Overholde ferielovgivningen
 • Tegne en arbejdsskadeforsikring

 

Find Arbejdstilsynets kontaktinformationer og få nærmere info om Arbejdsmiljøloven

Find Beskæftigelsesministeriets kontaktinformationer og få nærmere info om Ferieloven

Find Arbejdsskadetilsynets kontaktinformationer og får nærmere info om arbejdsskadeforsikring

Hvis du vil vide mere

Ansætter du efter model 1, påtager du dig hele arbejdsgiveransvaret. Det vil sige også ansvaret for udbetaling af løn, feriepenge, indbetaling af ATP, forsikringer og feriegodtgørelser.

Vælger du denne model, skal du have tildelt et CVR/SE nummer.

Få nærmere info om CVR/SE numre hos Erhvervsstyrelsen

Kontakt ATP og få nærmere info om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Kontakt AES og få nærmere info om Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring 

Dokumentation af lønudbetaling

Da Aalborg Kommune yder tilskud til lønudgifter til den ansatte i huset, skal du kunne fremvise kvittering af udbetaling af lønnen.  

Tilskud til ansat i huset
Aalborg Kommune betaler 75 % af lønudgiften til den ansatte i huset, dog max:

 • 6.327 kroner for 0-2 årige
 • 4.214 kroner for 3-5 årige

Beregningen af tilskuddet sker ud fra de lønoplysninger, du har angivet på samarbejdskontrakten.

Tilskuddet gives kun til pasning af barnet, og de opgaver der er forbundet med pasningen.

Bevilling af tilskuddet sker den dag, vi modtager kontrakten og er betinget af, at pasningspersonen er eller bliver godkendt.

Tilskud og udbetaling af løn til den ansatte i huset ophører:

 • Hvis en af forældrene holder barsel på fuld tid med barnet, der gives pasningstilskud til.
 • Hvis du og pasningsbarnet flytter til en anden kommune. Det er dit ansvar at give Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning besked, hvis du flytter kommune. Du har ligeledes ansvar for at søge om tilskud til pasning i den kommune, du flytter til. 

Ved deltidsbarsel kan kommunen bevillige tilskud og udbetale løn til den ansatte i huset svarende til det antal timer, forælderen, der er på deltidsbarsel, selv arbejder. 

Skulle du eventuelt have restancer hos Aalborg Kommune, kan dit tilskud til privat pasning blive modregnet for at dække dette.

Ansætter du efter model 2, har du arbejdsgiveransvaret for den ansatte i huset, men Aalborg Kommune administrerer:

 • Løn
 • AM-bidrag
 • ATP
 • Indbetaling af skat
 • Indbetaling af AES

Samtykke til, at kommunen må administrere ovenstående, er nødvendig fra både dig som forælder og den ansatte i huset.

Du får samtykkeblanketten udleveret ved at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. 

Udbetaling af løn til den ansatte i huset

Lønnen udbetales forud til den ansatte i huset via personens NemKonto.

Lønnen til den ansatte i huset samt den egenbetaling du har, som arbejdsgiver, bliver først registreret, når vi har været på godkendelsesbesøg. Det kan betyde forsinkelser i udbetaling af løn og egenbetaling.

Du betaler et administrationsgebyr

Prisen for, at Aalborg Kommune administrerer lønnen, er:

 • 250 kroner i den første måned
 • 50 kroner i efterfølgende måneder

Tilskud til ansat i huset

75 % af lønudgiften til den ansatte i huset betales af Aalborg Kommune, dog max:

 • 6.327 kroner for 0-2 årige
 • 4.214 kroner for 3-5 årige

Tilskuddet beregnes ud fra summen af løn til den ansatte i huset + 12,5 % i feriegodtgørelse + ATP + AES.

Tilskuddet gives kun til pasning af barnet, og de opgaver, der er forbundet med pasningen.

Bevilling af tilskuddet sker den dag, vi modtager kontrakten, og er betinget af, at pasningspersonen er eller bliver godkendt.

Tilskud og udbetaling af løn til den ansatte i huset ophører:

 • Hvis en af forældrene holder barsel på fuld tid med barnet, der gives pasningstilskud til.
 • Hvis du og pasningsbarnet flytter til en anden kommune. Det er dit ansvar at give Privat pasning besked, hvis du flytter kommune. Du har ligeledes ansvaret for at søge om tilskud til pasning i den kommunen, du flytter til.

Ved deltidsbarsel kan kommunen bevillige tilskud og udbetale løn til den ansatte i huset svarende til det antal timer, forælderen, der er på deltidsbarsel, selv arbejder. 

Beregning af egenbetaling

Du vil modtage et girokort på din egenbetaling, som udregnes således:

Bruttoløn (lønnen, du har aftalt med den ansatte i huset)
+ Feriepenge 12,5 % af bruttolønnen
+ ATP (arbejdsgiver bidrag udgør 2/3)
+ AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) per måned.
+ Administrationsgebyr 50 kroner
÷ tilskud

= egenbetaling

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Ved utilfredshed over Aalborg Kommunes afgørelser vedrørende pasningsaftaler og pasningsordninger efter Dagtilbudslovens § 78-79 / § 80-85, vil sagen kunne anlægges ved Byretten.

Har du en ansat i huset, fører vi uanmeldt tilsyn, hvor formålet er at sikre, at den ansatte har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. 

Tilsynet afholdes også selv om du, som forælder, ikke er tilstede.

Læs mere om, hvordan vi fører tilsyn

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang