Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Typer af pasning Opsporingsmodel - en model for tidlig opsporing

Opsporingsmodel - en model for tidlig opsporing

I Aalborg Kommune vil vi, at alle børn skal trives. Derfor arbejder vi med en opsporingsmodel, der skal være med til at sikre, at vi tidligt får øje på de børn, der ikke trives - både tidligt i problemudviklingen og tidligt i barnets liv.

Vi arbejder med tidlig opsporing

Med Opsporingsmodellen laver vi tidligt opsporende arbejde. Det betyder, at vi både opdager manglende trivsel tidligt i barnets liv og tidligt i forhold til bekymringen. Jo tidligere vi opdager og reagerer på eventuelle problemer, jo nemmere er det at finde de gode løsninger og genskabe god balance og trivsel hos barnet.

Opsporingsmodellen indeholder tre metoder:

 • Trivselsevaluering
 • Dialogmøde
 • Den gode overgang

Med Opsporingsmodellen skærper vi vores arbejde med børns trivsel. Det gør vi blandt andet ved minimum 2 gange årligt at trivselsevaluere alle børn mellem 0-3 år, samt én gang årligt for alle børn mellem 3-6 år.

Modellen udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen.

Hvis du vil vide mere

En central metode i Opsporingsmodellen er de systematiske trivselsevalueringer af alle børn i alderen 0-6 år. Trivselsevalueringerne skal hjælpe os med at opdage børns eventuelle manglende trivsel på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen.

Trivselsevalueringerne foregår ved, at de ansatte, som er tættest på barnet, først individuelt og herefter i dialog med de øvrige ansatte omkring barnet – for eksempel medarbejderne på barnets stue – evaluerer barnets trivsel. 

Nogle få institutioner har valgt en anden metode end trivselsevaluering til at vurdere barnets trivsel. Du kan altid spørge i dit barns institution, hvilken metode de bruger.

Systematik øger opsporingen

For at sikre systematiske og ensartede evalueringer skal alle i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuen og børnehaverne evaluere de børn, som de har ansvar for.

Trivselsevaluering er en evaluering af hvert enkelt barns trivsel. Det adskiller sig ikke meget fra, hvordan vi til dagligt arbejder med børns trivsel, men nu gør vi det blot mere systematisk.

Det sikrer, at vi kommer omkring alle – også dem, der ikke umiddelbart synes at være nogen bekymring om. På den måde kan vi gribe mange ting i opløbet.

Evalueringen har tre positioner

Når vi trivselsevaluerer et barn, placerer vi det i én af de tre positioner.

De tre positioner i trivselsevalueringerne er:

 • Trivsel
 • Øget opmærksomhed
 • Bekymring

Uanset hvordan dit barn positioneres, vil du som forælder få besked. I tilfælde af øget opmærksomhed eller bekymring, vil vi kalde ind til et dialogmøde. Det kan du læse mere om herunder.

Det er op til de enkelte institutioner, hvornår på året trivselsevalueringen foregår.

Hvis dit barn trivselsevalueres i ’øget opmærksomhed’ eller i ’bekymring’, vil vi altid indkalde til et dialogmøde.

Dialogmødet kan også være aftalt på grund af konkrete observationer fra dig som forælder eller andre, der giver grund til at tale om dit barns trivsel.

Samarbejdet med forældrene er vigtigt

Det er vigtigt for os, at vi så tidligt som muligt inddrager dig som forælder. Det er dig, der kender barnet bedst, og du er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger på, hvordan vi kan hjælpe dit barn.

Med dialogmødet sikrer vi, at andre perspektiver på barnets trivsel kommer i spil, og det styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Andre fagpersoner kan deltage

Til dialogmødet kan det enten være fagpersoner fra dit barns hverdag og jer forældre, der deltager, eller I kan vælge at invitere andre fagpersoner ind som for eksempel en indsatspædagog, talepædagog, fysio- og ergoterapeut eller psykolog.

Der ligger en helt klar model for, hvordan et dialogmøde skal holdes, og du vil altid blive inddraget.

Formålet med metoden 'Den gode overgang' er at sikre, at vigtig viden om et barns trivsel og udvikling samt særlig behov for støtte, gives videre til det pasningstilbud, som barnet skal fortsætte i.

Dermed styrker vi den måde, barnet bliver modtaget på, så barnet allerede fra starten får den fornødne opmærksomhed og hjælpes i det nye tilbud.

Overgangbeskrivelsen hjælper med information

Hvis et barn trivselsevalueres i ’øget opmærksomhed’ eller i ’bekymring’ skal det tilbud, som barnet kommer fra, udfylde en såkaldt overgangsbeskrivelse, som gives videre til det tilbud, barnet skal til. 

I overgangsbeskrivelsen skriver I vigtig viden om dit barn, som det nye tilbud kan bruge til at tage godt imod barnet.

Udfyldelsen af overgangsbeskrivelsen afslutter samtidig dit samarbejde med det tilbud, dit barn har været i.

Vi indhenter samtykke til overgangsbeskrivelsen

Hver gang et barn overgår til et nyt tilbud sikrer vi forældrenes skriftlige samtykke til, at overgangsbeskrivelsen videregives til det nye tilbud.

 

Opsporingsmodellens materiale er målrettet børn tilknyttet sundhedsplejen, dagpleje, vuggestue, børnehave samt §32 specialgrupper og §4 specialbørnehaver. Ønsker du at få tilsendt Opsporingsmodellens materiale, bedes du angive hvilket pasningstilbud, dit barn går i.

Skriv eller ring til os, så sender vi materialet "Opsporingsmodellen" til dig.

I Aalborg Kommune bruger vi Rambølls Forældreportal. Forældreportalen er en digital portal, som samler de oplysninger, der er behov for i dialogen om dit barns trivsel. Vi bruger Forældreportalen i forbindelse med trivselsevalueringer og sprogvurderinger.

Hvis en trivselsevaluering viser, at dit barn har brug for ekstra opmærksomhed eller at der er bekymring, vil du altid blive orienteret om dette via det daglige forældresamarbejde - herefter vil evalueringen bliver delt via forældreportalen.

Hvis evalueringen viser, at dit barn er i trivsel, vil du også altid blive orienteret om dette via det daglige forældresamarbejde. I det her tilfælde er det op til den enkelte institution om forældreportalen også anvendes.

Få adgang med MitID

Første gang en medarbejder fra Aalborg Kommune deler et dokument med dig på Forældreportalen, vil du automatisk få et brev i din e-boks. I brevet står der, hvordan du logger på Forældreportalen. Du skal bruge MitID, når du logger ind.

På Forældreportalen kan du:

 • Få adgang til at se de dokumenter, som medarbejderne har delt.
 • Afgive dit samtykke digitalt – for eksempel til at rapporter om dit barn må overleveres ved overgang fra børnehave til skole.
 • Få overblik over de samtykker, du har givet, hvad disse dækker over og trække afgivne samtykker tilbage.
 • Udfylde relevante beskrivelser af dit barn i forbindelse med en overgang.
 • Høj datasikkerhed giver tryghed

Alle oplysninger på Forældreportalen er sikret med MitID, og det er forældremyndighedshaver, der har adgang til dokumenterne i Forældreportalen.

Forældreportalen fungerer som din private postkasse, når du skal modtage dokumenter, som relaterer sig til dit barn i forbindelse med sprogvurderinger og trivselsevalueringer.

Hvis du har spørgsmål til Forældreportalen og det fagrelaterede indhold kan du kontakte institutionen, hvor dit barn er tilknyttet.

For teknisk hjælp til Forældreportalen er du velkommen til at kontakte Rambølls support på følgende mail: HjernenHjertet@ramboll.com eller på telefonnummer 51 61 79 43.

Data tilgås kun af relevante personer

Når vi trivselsevaluerer et barn, er datamaterialet for det enkelte barn kun tilgængeligt for medarbejdere i den relevante institution/dagplejer samt for egne ledere på et højere niveau.

Det vil sige, at det kun er personer, der har et sagligt og jævnligt tilbagevendende behov for at kunne tilgå oplysningerne, som har rettighederne til det. 

To get a pamphlet in a different language please contact the employees at your child's daycare.

Kontakt

Fagcenter Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 28 92

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang