Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Kloak og spildevand Nedsivningsanlæg

Etabler smart nedsivningsanlæg

Ansøg om nedsivningsanlæg. Lær om anlæggets opbygning. Færdigmeld kloak. Se, hvad der gælder særligt for sommerhusområder.

Ansøgning og tilladelse

Et nedsivningsanlæg kan være løsningen til bortledning af husspildevand, hvis du bor uden for et kloakeret område. Ønsker du at etablere et nedsivningsanlæg, skal du søge om tilladelse.

Inden ansøgning

Modtag "ansøgningsskema til nedsivningsanlæg" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Kontakt kloakmester

Visse punkter i ansøgningsskemaet kan du først udfylde, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Kontakt derfor en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe med denne del. Kloakmesteren kan også oplyse om anlæggets dimensioner og lave kloak– og oversigtsplan. Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.

Generel sagsbehandling 

For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at alle oplysninger indgår. Det vil sige at samtlige felter i ansøgningsskemaet udfyldes, og at disse udfyldes så korrekt så muligt. Er ansøgningsskemaet ikke komplet udfyldt eller mangler sigteanalyser, kan du forvente længere sagsbehandlingstid.

Jordbundanalyser

Til ansøgningsskemaet skal du vedlægge en sigteanalyse af den jord, hvor nedsivning sker til. Alternativt kan jorden graves væk og erstattes med et sandlag type A på minimum 0,8 meter. Sigteanalyse for det påkørte sand skal vedlægges i stedet for sigteanalyser for den afgravede jord.

Drikkevandsboringer 

Er der drikkevandsboringer eller -brønde inden for en radius af 300 meter fra den søgte placering af nedsivningsanlægget, skal den nøjagtige placering af disse indtegnes på kloakplan/oversigtskort. Dette gælder også boringer/brønde på nabogrunde.

Andet end husspildevand

Der må ikke ledes andet end, hvad der svarer til normalt husspildevand til nedsivningsanlægget. Hvis der er andet spildevand (for eksempel klorholdigt vand fra swimmingpool eller boblebad) skal dette håndteres i et separat nedsivningsanlæg.

Inden ansøgning

Modtag "ansøgningsskema til nedsivningsanlæg" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Kontakt kloakmester

Visse punkter i ansøgningsskemaet kan du først udfylde, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Kontakt derfor en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe med denne del. Kloakmesteren kan også oplyse om anlæggets dimensioner og lave kloak– og oversigtsplan. Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.

Generel sagsbehandling 

For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at alle oplysninger indgår. Det vil sige at samtlige felter i ansøgningsskemaet udfyldes, og at disse udfyldes så korrekt så muligt. Er ansøgningsskemaet ikke komplet udfyldt eller mangler sigteanalyser, kan du forvente længere sagsbehandlingstid.

Jordbundanalyser

Til ansøgningsskemaet skal du vedlægge en sigteanalyse af den jord, hvor nedsivning sker til. Alternativt kan jorden graves væk og erstattes med et sandlag type A på minimum 0,8 meter. Sigteanalyse for det påkørte sand skal vedlægges i stedet for sigteanalyser for den afgravede jord.

Drikkevandsboringer 

Er der drikkevandsboringer eller -brønde inden for en radius af 300 meter fra den søgte placering af nedsivningsanlægget, skal den nøjagtige placering af disse indtegnes på kloakplan/oversigtskort. Dette gælder også boringer/brønde på nabogrunde.

Andet end husspildevand

Der må ikke ledes andet end, hvad der svarer til normalt husspildevand til nedsivningsanlægget. Hvis der er andet spildevand (for eksempel klorholdigt vand fra swimmingpool eller boblebad) skal dette håndteres i et separat nedsivningsanlæg.

Ansøg

En autoriseret kloakmester skal være med til at udfylde ansøgningsskemaet. Når du ansøger om at etablere et nedvisningsanlæg, skal du vedlægge:

 • en kloakplan, der viser afløbssystemet på grunden
 • en oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget
 • en sigteanalyse af jord/sand, hvor nedsivning sker til.

Send det udfyldte skema til Klima og Miljø, så vi kan behandle din ansøgning. 

Ansøg

En autoriseret kloakmester skal være med til at udfylde ansøgningsskemaet. Når du ansøger om at etablere et nedvisningsanlæg, skal du vedlægge:

 • en kloakplan, der viser afløbssystemet på grunden
 • en oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget
 • en sigteanalyse af jord/sand, hvor nedsivning sker til.

Send det udfyldte skema til Klima og Miljø, så vi kan behandle din ansøgning. 

Få tilladelse

Sådan modtager du tilladelse

Aalborg Kommune behandler din ansøgning og vender tilbage. 

Hvis du oplyser e-mailadresser i ansøgningsskemaet, vil tilladelsen og kopi af denne blive sendt elektronisk til dig som ansøger og kloakmesteren.

Ejeren af ejendommen modtager også tilladelse som Digital Post. 

Tilbagekaldelse af tilladelse

Nedsivningstilladelser kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af hensyn til:

 • fare for forurening af vandforsyningsanlæg
 • gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan (miljøbeskyttelseslovens § 32)
 • miljøbeskyttelsen i øvrigt, herunder fare for sundhed.

Få tilladelse

Sådan modtager du tilladelse

Aalborg Kommune behandler din ansøgning og vender tilbage. 

Hvis du oplyser e-mailadresser i ansøgningsskemaet, vil tilladelsen og kopi af denne blive sendt elektronisk til dig som ansøger og kloakmesteren.

Ejeren af ejendommen modtager også tilladelse som Digital Post. 

Tilbagekaldelse af tilladelse

Nedsivningstilladelser kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af hensyn til:

 • fare for forurening af vandforsyningsanlæg
 • gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan (miljøbeskyttelseslovens § 32)
 • miljøbeskyttelsen i øvrigt, herunder fare for sundhed.

Færdigmeld

Færdigmeld udført arbejde til kommunen. Det er nemt at gøre digitalt i systemet til færdigmelding.

En autoriseret kloakmester, som har etableret nedsivningsanlægget, skal færdigmelde arbejdet. 

Færdigmeld

Færdigmeld udført arbejde til kommunen. Det er nemt at gøre digitalt i systemet til færdigmelding.

En autoriseret kloakmester, som har etableret nedsivningsanlægget, skal færdigmelde arbejdet. 

Efter ibrugtagning

En bundfældningstank skal være tilmeldt kommunens tømningsordning for at sikre at:

 • bundfældningstanken fungerer optimalt
 • slam og spildvand renses korrekt.

Efter ibrugtagning

En bundfældningstank skal være tilmeldt kommunens tømningsordning for at sikre at:

 • bundfældningstanken fungerer optimalt
 • slam og spildvand renses korrekt.

Hvis du vil vide mere

Grundvandsstanden er i nogle sommerhusområder høj. I flere sommerhusområder bliver spildevandet renset i nedsivningsanlæg. Et nedsivningsanlæg fungerer kun optimalt, hvis der er en vis afstand (helst 2,5 meter) imellem sivedræn og højeste grundvandsstand.

Denne afstand er ofte ikke mulig at få i sommerhusområderne, og dispensation er derfor en mulighed i lovgivningen. Det betyder, at der kun skal være 1 meter mellem sivedræn og højeste grundvandsstand.

Et nedsivningsanlæg er typisk bygget op med en bundfældningstank og et siveareal med sivestrenge. Alt husspildevand skal passere bundfældningstanken.

Bundfældningstanken skal tilbageholde bundfældeligt stof og flydestoffer, før det ledes til sivestrengene, så nedsivningen ikke bliver hæmmet eller hindret.

Jordbundsprøver skal dokumentere, om jordbundsforholdene tillader, at nedsivning kan ske. Nedsivning kan finde sted, hvor jorden har karakter af sand og/eller grus.

Du kan også læse om blandt andet pejling, diverse afstande, jordens egnethed og udformning af nedsivningsanlægget i Miljøstyrelsens vejledning. 

Læs vejledning til etablering af nedsivningsanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Reglerne for afledning af spildevand findes i Miljøministeriets bekendtgørelse:

Se spildevandsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Ejeren er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger og nedsivningstilladelsens vilkår.

Nedsivningsanlægget med alle tilhørende installationer skal udformes i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440, 2. udgave, september 1983) og norm for afløbsinstallationer (DS 432, 2. udgave 1994).

Nedsivningsanlæg skal også anlægges i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE af 1. oktober 1999 (revision 16. oktober 2000). 

Læs vejledning til etablering af nedsivningsanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside

Se spildevandsplan 2021-2032

Husspildevand indeholder ikke andre stoffer end, hvad der normalt er i spildevand fra husholdninger. Et nedsivningsanlæg til husspildevand består blandt andet af en bundfældningstank, som tidligere blev kaldt septiktank.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang