Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Indeklima og varme Skorstensfejer

Skorstensfejer

Find kontaktoplysninger på skorstensfejermestre samt priser på skorstensfejning.

Regler og retningslinjer

En skorsten der er tilsluttet et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, skal undersøge og fejes mindst én gang om året.

Større skorstene skal fejes mindst to gange om året. Hvis du sjældent bruger din skorsten, kan du aftale med skorstensfejeren, at den skal fejes mindre.

Hvis du vil vide mere

Skorstensfejermester Allan B. Nielsen
Telefon 21 72 80 23

Skorstensfejermester Jens Hellmers
Telefon 98 18 15 84

Skorstensfejermester Kai Møller Hansen
Telefon 98 39 23 02
Mobil 40 20 23 02

Skorstensfejermestre Jan Sunds og Peter Sunds
Telefon 98 35 14 83

Det kan være hensigtsmæssigt at bruge en af ovennævnte skorstensfejere, men det er ikke et krav. I Aalborg Kommune er der frit skorstensfejervalg, hvilket betyder, at du bestemmer, hvilken skorstensfejer, du ønsker at benytte.

Skorstensfejning

Første skorsten indtil 10 meter i højden.
2024: 119,58 kroner eksklusiv moms.

Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten.
2024: 93,67 kroner eksklusiv moms.

Skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter.
2024: 4,25 kroner eksklusiv moms.

Rensning

Centralkedler
2024: 272,99 kroner eksklusiv moms.

Brændeovne
2024: 136,46 kroner eksklusiv moms.

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50 procent. Fra 116-232 kW forhøjes med 100 procent. Fra 232 kW forhøjes med 150 procent.

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 procent for yderligere fejninger med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om tillæg efter fyrrets størrelse.

Rensning af røgrør og røgkanaler

For rensning af røgrør og røgkanaler, jævnfør § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nummer 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 

35 x 35 cm indvendigt mål for første meter.
2024: 63,26 kroner eksklusiv moms.

For efterfølgende påbegyndt meter.
2024: 30,84 kroner eksklusiv moms.

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter.
2024: 126,12 kroner eksklusiv moms.

For efterfølgende påbegyndt meter.
2024: 63,26 kroner eksklusiv moms.

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 

Tilkald til ekstra skorstensrensning

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. 

Brandpræventivt syn

For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.
2024: 119,58 kroner eksklusiv moms.

Udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende timeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

Tilmelding af nye skorstene eller ildsteder

For tilmelding af nye skorstene eller ildsteder - også hvis kun én af delene udskiftes.
2024: 453,24 kroner eksklusiv moms.

Prøvningsattest

Påtegning af prøvningsattest.
2024: 124,33 kroner eksklusiv moms.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang