Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Husstands- og microvindmøller

Husstands- og microvindmøller

Du skal søge om tilladelse til at opstille husstands- og microvindmøller.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Retningslinjer

Både opstilling af husstandsvindmøller og mircovindmøller kræver tilladelse fra kommunen. 

Hvis du vil vide mere

Retningslinjer

Du skal redegøre for, at følgende retningslinjer for opstilling af husstandsvindmøller overholdes i forbindelse med anmeldelse om opsætning:

 • Husstandsvindmøller må kun opstilles i landzone.
 • Opstilles inden for en afstand af maksimalt 20 meter fra ejendommens øvrige bebyggelse.
 • Totalhøjden må maksimalt være 25 meter til vingespids.
 • Husstandsvindmøller med et bestrøget areal mellem 5 og 40 m² skal være typegodkendt i overensstemmelse med energistyrelsens bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller.
 • Opstilling af husstandsvindmøller kræver tilladelse efter planloven.
 • Ansøgningskema skal fremsendes sammen med typegodkendelse.
 • Opstilling af en husstandsvindmølle kræver samtidig ansøgning om byggetilladelse jævnfør bygningsreglementets bestemmelser.

Ansøgningsmateriale

Du skal sende følgende ansøgningsmateriale til kommunen:

 • Ansøgning om landzonetilladelse.
 • Ansøgning om byggetilladelse.
 • Situationsplan, der viser hvor møllen opstilles på ejendommen - med afstand til bebyggelse og skel.
 • Tegninger og beskrivelse af møllen.
 • Dokumentation for vindmølletypens godkendelse.
 • Statiske beregninger for dimensionering af master og fundament, hvis ikke det fremgår af typegodkendelsen.
 • Anmeldelse og dokumentation for at møllen overholder støjgrænserne.

Husstandsvindmøller er undtaget fra reglerne om opstilling i grupper og kravet om, at landzonetilladelse kun kan meddeles på grundlag af en forudgående planlægning.

En micromølle er en vindmølle med et maksimalt vingefang på 1 m², det vil sige maksimal 1,13 meter i diameter. Microvindmøller skal ikke godkendes af sekretariatet for vindmøllegodkendelser. Miljølovgivningens støjbestemmelser skal overholdes.

Mini- og microvindmøller kan i særlige tilfælde stilles op i byzone- og sommerhusområder. I disse områder kræves der ikke en landzonetilladelse, men der kræves byggetilladelse til opstilling.

Ansøgningsmateriale

Du skal sende følgende ansøgningsmateriale til kommunen:

 • Ansøgning om landzonetilladelse
 • Anmeldelse af byggearbejde
 • Situationsplan, der viser hvor møllen opstilles på ejendommen - med afstand til bebyggelse og skel
 • Tegninger og beskrivelse af møllen
 • Dokumentation for vindmølletypens godkendelse
 • Statiske beregninger for dimensionering af master og fundament, hvis ikke det fremgår af typegodkendelsen
 • Anmeldelse og dokumentation for at møllen overholder støjgrænserne.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang