Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Grund og skel Hegnsyn

Hegnsyn

Anmod hegnsynet om hjælp, hvis du og din nabo ikke kan blive enige om hegn i skel.

Hvis der opstår uenighed med din nabo

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis du ikke kan blive enig med din nabo, skal du bruge reglerne i Hegnsloven.

Der kan være undtagelser som for eksempel lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter, der kan indeholde bestemmelser, som du skal overholde - også selv om du har lavet en anden aftale med din nabo.

Læs mere om hegnsyn på Foreningen af hegnsyn i Danmarks hjemmeside

Hvis du ønsker hegnsyn

Kontakt os på mail eller via post og oplys gerne følgende:

  • Dit navn og adresse
  • Hvem du klager over (navn og adresse)
  • Beskrivelse af problemet
  • Forslag til løsning af problemet - for eksempel et ønske om at fælleshækken klippes til en specifik højde.

Der er brugerbetaling i forbindelse med hegnsyn.

Hvis du vil vide mere

Du skal kontakte en landinspektør, hvis du er i tvivl om, hvor skel er.

Hegn kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur med mere og kan opdeles i tre typer:

  • Fælleshegn - står i skellet mellem to grunde
  • Egne hegn - står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter
  • Indre hegn - følger ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet - her gælder naborettens almindelige regler, der administreres af Byretten.

Hegnsynet tager sig af sager vedrørende fælleshegn og egne hegn.

Kontakt

Hegnsynets Sekretariat

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 21 09

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Hegnsloven

Se gældende lovgivning på Retsinformations hjemmeside

Databeskyttelseslovgivningen

Når du henvender dig til Hegnsynet, indhenter vi oplysninger om dig og registrerer de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stykke 1, litra e samt reglerne i Hegnsloven.

Vi registrerer og kontrollerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder med flere, der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som vi samarbejder med.

Vi sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Aalborg Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang