Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger skal om- og tilbygges med respekt for deres stilart, og det kræver en nedrivningstilladelse at nedrive dem.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

 • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
 • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
 • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Hvis din ejendom er bevaringsværdig, skal du være opmærksom på, at du skal respektere din ejendoms stilart og karakteristika, hvis du vil bygge om eller til. Tilbygning til beboelse kræver altid en byggetilladelse.

Se bevaringsværdien af din bygning på Kulturministeriets hjemmeside

Bygninger med bevaringsværdi 1 til 4 må ikke nedrives, før du har fået en nedrivningstilladelse.

Er ejendommen omfattet af en bevarende lokalplan kræver nedrivning dispensation fra lokalplanen, som skal ansøges i forbindelse med ansøgning om nedrivning.

Hvis nedrivning forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen.

Skal du foretage en ændring eller renovering af dit hus, kan du søge råd og vejledning i Aalborg Kommunes stilblade.

Stilbladene fortæller på en enkel og inspirerende måde om stilartens karakteristika, og der gives anvisninger på, hvilke materialer, du bør anvende, når der foretages ændringer på din bygning.

Publikationerne beskriver stilarterne:

 • Den historicistiske villa
 • Den nationalromantiske villa
 • Den klassiske historicistiske villa
 • Bedre Byggeskik-huset
 • Nyklassicistiske huse
 • Funkisvillaen
 • Funkisbungalowen
 • Den danske funktionelle villa
 • Statslånshuset
 • Murermestervillaen fra 50'erne
 • Typehuset
 • Den modernistiske villa

Skriv til Byggeri

Du kan også bestille det ønskede stilblad ved at ringe på telefon 99 31 20 00.

 

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Se Bygningsreglementet på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

En bygning er først bevaringsværdig rent juridisk, hvis den er udpeget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en bevarende lokalplan. Din kommune kan udpege dit hus som bevaringsværdigt, hvis det har nogle særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter, som anses for bevaringsværdige, og som har en lokal eller regional betydning.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang