Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Uddannelse for unge Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU - Særligt Tilrettelagt Undervisning er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvem kan få særligt tilrettelagt undervisning?

Du kan søge om Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), hvis du:

 • er mellem 16 og 25 år
 • er udviklingshæmmet, multihandicappet eller har svære bevægelseshandicap, erhvervet hjerneskade, autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser. 

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, om du kan deltage i en STU. STU er for alle, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der tilbydes specialpædagogisk støtte.

Hvordan søger jeg?

Du skal tale med din UU-vejleder, om du kan være i målgruppen til en STU eller andre typer tilbud.

Indstillingen til STU udarbejdes i et samarbejde mellem dig, eventuelt én fra dit netværk og UU-vejlederen. 

I indstillingen redegøres der for dine forventninger til uddannelsen, dine faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik med videre. 

Indstilling sendes til STU-visitationen i Aalborg kommune, som vurderer, om du er i målgruppen og kan tilbydes en STU-uddannelse.

Hvis du vil vide mere

STU - Særligt Tilrettelagt Undervisning er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Du får en uddannelsesplan og kommer til at udvikle dine kompetencer gennem forskellige undervisningstilbud. 

STU er en selvstændig ungdomsuddannelse, der skal give dig et springbræt til livet som voksen. Du kan derfor ikke bruge STU som en støtte til at gennemføre andre ungdomsuddannelser.

Læs Kvalitetsstandarder for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på aalborg.dk

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)

VUK lægger stor vægt på at være en skole, hvor undervisning, faglighed og læring er nøgleord. 

På VUK er aktiv læring en grundlæggende præmis. Vi tilrettelægger og gennemfører aktive og oplysende undervisningsaktiviteter, hvor du øver dig i at bringe dig selv i spil og derigennem opnår læring. På VUK bliver du en del af et ungemiljø, hvor sociale aktiviteter og samvær vægtes højt. Undervisningen foregår i trygge og forudsigelige rammer - her er ro, fællesskab og plads til alle. 

På VUK møder du fagligt uddannet personale, som har specialiseret viden. 

Vi tilbyder i øjeblikket STU for unge med: 
 • multiple funktionsnedsættelser
 • svær udviklingshæmning, som ikke eller kun delvist har et talesprog.
 • autismespektrumsforstyrrelser
 • indlæringsvanskeligheder herunder også elever med fysiske handicap såsom muskelsvind og spastikere
 • mental retardering
 • ADHD/ADD
 • angst

På VUK indeholder undervisningen forskellige fag. Det kan være fag som dansk og matematik, men vi underviser også i personlig udvikling, realistisk selvindsigt, jobkendskab, jobafprøvning samt praktiske, kreative og musiske fag. Fælles for dem alle er, at undervisningen sker med afsæt i dine behov, potentialer og din udviklingshorisont.

Uanset dit faglige og funktionelle niveau har vi ambitioner for din læring. VUK er en øvebane til livet og en vej til afklaring af fremtidig beskæftigelse.

Voksenbøgen

VoksenBøgens STU er et alternativ til den traditionelle, boglige undervisning. VoksenBøgen er for dig, der lærer bedst gennem praktiske forløb med manuelle opgaver frem for de mere boglige fag. Måske har du det svært, når du skal være sammen med en større gruppe mennesker, måske har du behov for særlig støtte og struktur eller også har du en livsstil, der kan gøre det svært at følge en normal undervisning. 

Vi sammensætter vores STU med det fokus, at skoledagen først og fremmest skal føles som en succes for dig. 

Undervisningen sker i VoksenBøgens dagfunktion. 

Væksthuset

Væksthuset er for dig, som har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, autisme, meget forsinket udvikling og sædvanligvis begrænset eller ingen talesprog. I det daglige arbejder vi med at gøre dig endnu bedre til det, du er god til, og øver noget af det, som du synes er svært. 

De fleste elever har sit eget værelse, som bruges både til pause og afslapning, men er også et sted, du kan arbejde koncentreret. 

Væksthuset arbejder typisk indenfor tre områder; din faglige, personlige og sociale udvikling. Alt sammen for at ruste dig til et så selvstændigt voksenliv som muligt. 

Mange aktiviteter laves sammen med Dagtilbud Væksthuset, som STU Væksthuset deler hus med. Blandt andet båldage, musik, svømning og biograf. Vi laver aktiviteterne sammen, så du kan blive fortrolig med unge og personale derfra. Dagtilbud Væksthuset er en beskæftigelsesmulighed for dig, som har afsluttet en STU og samtidig er tilkendt pension.

Væksthuset ligger i det naturskønne Hammer Bakker omgivet af en stor lukket have med masser af aktivitetsmuligheder og samtidig i gåafstand til flere botilbud. 

Værksted Væksthuset for dig med autisme

Værksted Væksthuset er for dig som har en diagnose indenfor autismespektret og med en udvikling tæt på normalområdet. På Værksted Væksthuset er STU-uddannelsen bygget op om praktiske aktiviteter og værksteder både i og udenfor huset. 

Vi arbejder på, at du bliver bedre på det faglige, personlige og sociale område. Det sker i mindre grupper på 2-6 personer, og du har mulighed for personlige samtaler og vejledning. På Værksted Væksthuset er der mulighed for at fortsætte din beskæftigelse efter endt STU. Enten i dagtilbud eller beskyttet beskæftigelse.

STU College

På STU College får du først og fremmest undervisning, som foregår i et trygt og overskueligt skolemiljø. Undervisningen er bygget op, så du får en god overgang fra grundskolen til STU. Du får samtidig en grundig introduktion til vores værksteder inden for træ, metal, køkken og montage (pakke- og samleopgaver). I det hele taget får du en hverdag, som veksler mellem skoleundervisning og praktisk arbejde. Alt sammen i trygge omgivelser, hvor du hele tiden får den hjælp, du har brug for.

Hverdagen på STU College

I dit første år på STU-College får du undervisning i dansk, matematik, servicefag, livsmestring, samfundet omkring dig, sundhed og forskellige valgfag. Du deltager også i motion og bliver grundigt forberedt til at deltage i arbejdet på vores værksteder. Vi gør meget ud af, at du får vist, hvordan du skal arbejde og betjene værktøj og maskiner. Vi støtter dig selvfølgelig alt det, du har brug for, så du lærer opgaverne grundigt at kende.

I løbet af de tre år på STU-College, bliver der efterhånden mindre skoleundervisning og mere arbejde på værkstedet. Og med tiden bliver du også klar til at komme ud i praktikker i rigtige virksomheder, hvor du kan blive en del af en helt almindelig arbejdsplads.

Hver dag starter kl. 8.00 med fælles morgenmad og dagens nyheder. Så smører vi madpakker og går så i gang med dagens aktiviteter, som slutter kl. 14.00. To dage om ugen kan du også deltage i vores café- og klubaktiviteter. Her laver vi mange forskellige hyggelige og sjove ting, som alt sammen hjælper dig med at have det godt og rart sammen med de andre elever.

Alle vores aktiviteter på STU College styrker dig inden for:

 • dansk og matematik
 • viden om samfundet
 • økonomi og kunne overskue din egen økonomi og alt det der følger med at være voksen og bo for sig selv
 • viden om sundhed og en sundere krop
 • kendskab til arbejdsmarkedet
 • dine egner interesser og styrker som afklaring forud for uddannelse eller job

 

VUK lægger stor vægt på at være en skole, hvor undervisning, faglighed og læring er nøgleord. 

På VUK er aktiv læring en grundlæggende præmis. Vi tilrettelægger og gennemfører aktive og oplysende undervisningsaktiviteter, hvor du øver dig i at bringe dig selv i spil og derigennem opnår læring. På VUK bliver du en del af et ungemiljø, hvor sociale aktiviteter og samvær vægtes højt. Undervisningen foregår i trygge og forudsigelige rammer - her er ro, fællesskab og plads til alle. 

På VUK møder du fagligt uddannet personale, som har specialiseret viden. 

Vi tilbyder i øjeblikket STU for unge med: 

 • multiple funktionsnedsættelser
 • svær udviklingshæmning, som ikke eller kun delvist har et talesprog.
 • autismespektrumsforstyrrelser
 • indlæringsvanskeligheder herunder også elever med fysiske handicap såsom muskelsvind og spastikere
 • mental retardering
 • ADHD/ADD
 • angst

På VUK indeholder undervisningen forskellige fag. Det kan være fag som dansk og matematik, men vi underviser også i personlig udvikling, realistisk selvindsigt, jobkendskab, jobafprøvning samt praktiske, kreative og musiske fag. Fælles for dem alle er, at undervisningen sker med afsæt i dine behov, potentialer og din udviklingshorisont.

Uanset dit faglige og funktionelle niveau har vi ambitioner for din læring. VUK er en øvebane til livet og en vej til afklaring af fremtidig beskæftigelse.

VoksenBøgens STU er et alternativ til den traditionelle, boglige undervisning. VoksenBøgen er for dig, der lærer bedst gennem praktiske forløb med manuelle opgaver frem for de mere boglige fag. Måske har du det svært, når du skal være sammen med en større gruppe mennesker, måske har du behov for særlig støtte og struktur eller også har du en livsstil, der kan gøre det svært at følge en normal undervisning. 

Vi sammensætter vores STU med det fokus, at skoledagen først og fremmest skal føles som en succes for dig. 

Undervisningen sker i VoksenBøgens dagfunktion. 

Væksthuset er for dig, som har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, autisme, meget forsinket udvikling og sædvanligvis begrænset eller ingen talesprog. I det daglige arbejder vi med at gøre dig endnu bedre til det, du er god til, og øver noget af det, som du synes er svært. 

De fleste elever har sit eget værelse, som bruges både til pause og afslapning, men er også et sted, du kan arbejde koncentreret. 

Væksthuset arbejder typisk indenfor tre områder; din faglige, personlige og sociale udvikling. Alt sammen for at ruste dig til et så selvstændigt voksenliv, som muligt. 

Mange aktiviteter laves sammen med Dagtilbud Væksthuset, som STU Væksthuset deler hus med. Blandt andet båldage, musik, svømning og biograf. Vi laver aktiviteterne sammen, så du kan blive fortrolig med unge og personale derfra. Dagtilbud Væksthuset er en beskæftigelsesmulighed for dig, som har afsluttet en STU og samtidig er tilkendt pension.

Væksthuset ligger i det naturskønne Hammer Bakker omgivet af en stor lukket have med masser af aktivitetsmuligheder og samtidig i gåafstand til flere botilbud. 

Værksted Væksthuset for dig med autisme

Værksted Væksthuset er for dig som har en diagnose indenfor autismespektret og med en udvikling tæt på normalområdet. På Værksted Væksthuset er STU-uddannelsen bygget op om praktiske aktiviteter og værksteder både i og udenfor huset. 

Vi arbejder på, at du bliver bedre på det faglige, personlige og sociale område. Det sker i mindre grupper på 2-6 personer, og du har mulighed for personlige samtaler og vejledning. På Værksted Væksthuset er der mulighed for at fortsætte din beskæftigelse efter endt STU. Enten i dagtilbud eller beskyttet beskæftigelse.

På STU College får du først og fremmest undervisning, som foregår i et trygt og overskueligt skolemiljø. Undervisningen er bygget op, så du får en god overgang fra grundskolen til STU. Du får samtidig en grundig introduktion til vores værksteder inden for træ, metal, køkken og montage (pakke- og samleopgaver). I det hele taget får du en hverdag, som veksler mellem skoleundervisning og praktisk arbejde. Alt sammen i trygge omgivelser, hvor du hele tiden får den hjælp, du har brug for.

Hverdagen på STU College

I dit første år på STU-College får du undervisning i dansk, matematik, servicefag, livsmestring, samfundet omkring dig, sundhed og forskellige valgfag. Du deltager også i motion og bliver grundigt forberedt til at deltage i arbejdet på vores værksteder. Vi gør meget ud af, at du får vist, hvordan du skal arbejde og betjene værktøj og maskiner. Vi støtter dig selvfølgelig alt det, du har brug for, så du lærer opgaverne grundigt at kende.

I løbet af de tre år på STU-College, bliver der efterhånden mindre skoleundervisning og mere arbejde på værkstedet. Og med tiden bliver du også klar til at komme ud i praktikker i rigtige virksomheder, hvor du kan blive en del af en helt almindelig arbejdsplads.

Hver dag starter kl. 8.00 med fælles morgenmad og dagens nyheder. Så smører vi madpakker og går så i gang med dagens aktiviteter, som slutter kl. 14.00. To dage om ugen kan du også deltage i vores café- og klubaktiviteter. Her laver vi mange forskellige hyggelige og sjove ting, som alt sammen hjælper dig med at have det godt og rart sammen med de andre elever.

Alle vores aktiviteter på STU College styrker dig inden for:

 • dansk og matematik
 • viden om samfundet
 • økonomi og kunne overskue din egen økonomi og alt det der følger med at være voksen og bo for sig selv
 • viden om sundhed og en sundere krop
 • kendskab til arbejdsmarkedet
 • dine egner interesser og styrker som afklaring forud for uddannelse eller job

Kontakt

Ungdommens Uddannelesesvejledning

Kayerødsgade 37, 3.sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 45 01

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov på retsinformation.dk

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang