Skip til hoved indholdet

Økonomisk hjælp ved ledighed

    Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Ledig Økonomisk hjælp ved ledighed
Arbejdsløshedsdagpenge

Dagpenge, arbejdsløs, ledig, A-kasse, dagpengeret, nyuddannet...

Kontanthjælp

Over 30 år, ledig, kontanthjælpsloft, 225-timers regel, satser ...

Kontanthjælp på ungesats

Under 30 år, økonomisk hjælp, ledig, erhvervskompetencegivende uddannelse ...

Ledighedsydelse

Jobsøgning, revalidering, skånehensyn, praktik i virksomhed, ferie...

Merudgiftsgodtgørelse

Ydelsescentret, udgifter, transport, befordringsgodtgørelse, kontanthjælpsmodtager...

Selvforsørgelsesydelse, hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Opholdstid, undtagelsesregler, beskæftigelseskrav, danskbonus, hjemrejseprogram...

Økonomisk rådgivning

Overblik over økonomi, hjælp, planlægning, budget, indkomst, udgifter...

Søg uddannelseshjælp

Ledig, under 30 år, ingen uddannelse, afventer ikke studiestart...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang