Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Få hjælp ved funktionsnedsættelse

Få hjælp ved funktionsnedsættelse

Har du en nedsat funktionsevne, og har du brug for hjælp til at fastholde dit arbejde eller få hjælp til at komme i arbejde? Så kan de handicapkompenserende ordninger være relevante for dig.

De handicapkompenserende ordninger

Har du en nedsat funktionsevne? Og har du brug for hjælp til at fastholde dit arbejde eller hjælp til at komme i arbejde? 

Så kan de handicapkompenserende ordninger være relevante for dig.

De handicapkompenserende ordninger dækker over:

 • hjælpemidler
 • personlig assistance
 • isbryderordning (løntilskud til nyuddannede)
 • fortrinsadgang.

Sådan søger du om støtte fra de handicapkompenserende ordninger

Det er Job- og Aktivhusets ergoterapeuter, der skal behandle din ansøgning om hjælpemidler, personlig assistance, fortrinsadgang eller isbryderordning.

Du skal derfor kontakte Job- og Aktivhuset, Jobcenter Aalborg, for at søge om støtte.

Find kontaktoplysningerne længere nede.

Hvis du vil vide mere

Der findes forskellige muligheder for, at jobcentret kan give støtte med henblik på at kompensere for dit handicap eller funktionsnedsættelse.

Jobcenteret har mulighed for at give tilskud eller støtte til dig, der er lønmodtager, ledig eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Dette gør jobcenteret for at hjælpe dig til at opnå eller fastholde en ordinær ansættelse.

Det er Jobcenter Aalborg, der vurderer behovet for kompenserende ordninger i den enkelte konkrete sag.

De kompenserende ordninger udelukker ikke hinanden, men kan kombineres for at opnå tilstrækkelig kompensation.

Læs om de handicapkompenserende ordninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside.

Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan jobcentret yde støtte til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber eller mindre ændringer af arbejdspladsen.

Det gælder for dig som ledig, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Formålet med hjælpemidlerne er at gøre det muligt for dig at udføre dit arbejde på lige fod med dine kolleger. Du kan få tilskud til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet har afgørende betydning for, at du kan udføre eller fastholde dit arbejde.

Der kan for eksempel være hjælpemidler i form af: 

 • mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
 • særlige arbejdsstole
 • it-programmer
 • håndgreb
 • sænkning af gulv
 • udvidelse af døre
 • installation af ramper og lift.

Der kan kun gives kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over det som din arbejdsgiver forventes at investere i, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt at bruge på din arbejdsplads.

Særligt for elever- og lærlinge

Hvis du er elev eller lærling og har behov for hjælpemidler, skal du i stedet kontakte dit uddannelsessted.

Det gælder også, hvis der for eksempel er tale om IT-hjælpemidler eller lignende. Her vil det være de såkaldte SPS-midler (socialpædagogisk støtte), der skal dække udgifterne.

Læs mere om SPS-midler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Har du en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse? Og møder du barrierer i forbindelse med dit job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud?

Så har du mulighed for at søge om en personlig assistance-ordning. 

Det gælder både, hvis du er ledig, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap i op til 20 timer om ugen.

Du skal dog selv kunne de faglige og indholdsmæssige jobfunktioner. Opgaverne for personlige assistance kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Det kan for eksempel være at:

 • hente og bringe materialer, lave tunge løft og læsse op
 • varetage specifikke tasteopgaver, læse op, læse korrektur for stavefejl eller fungere som sekretær
 • give hjælp til struktur og overblik over opgaver, prioritering med videre
 • køre bil i arbejdsrelaterede situationer
 • give tegnsprogstolkning.

Du har også mulighed for at søge om personlig assistance til efter- og videreuddannelse.

Hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau, og du er nyuddannet, så har du mulighed for at søge om løntilskud i et job, hvor du ansættes på ordinære løn- og arbejdsvilkår.

Det gælder, hvis uddannelsen er af minimum 18 måneders varighed og giver ret til optag i en a-kasse. 

Du kan få løntilskuddet i op til et år, og det skal sættes i gang senest to år efter din dimission.

Hvis du selv vurderer, at du har en funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at benytte dig af fortrinsadgangen.

Alle offentlige arbejdsgivere har pligt til at give fortrinsadgang til personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige og herunder også taxibevillinger og stadepladser.

Med fortrinsadgang sikres du retten til at deltage i en ansættelsessamtale, hvis du opfylder uddannelseskravet i stillingsopslaget.

Du kan søge med fortrinsadgang:

 • Gennem dit jobcenter: Jobcentret henvender sig til arbejdsgiveren og gør opmærksom på, at du søger stillingen med fortrinsadgang.
 • Udenom dit jobcenter: Du gør i din jobansøgning opmærksom på, at du søger med fortrinsadgang på grund af din funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke bliver tilbudt jobbet, så skal arbejdsgiver forklare jobcentret, hvorfor en anden har fået stillingen – før stillingen bliver besat.

Jobcentret kan på den baggrund tage en snak med arbejdsgiver om blandt andet de handicapkompenserende ordninger. 

Retten til fortrinsadgang bortfalder, hvis den offentlige arbejdsgiver vælger at ansætte en person, der allerede er ansat på arbejdspladsen.

I samarbejde med Institut for Mental Sundhed tilbyder vi videovejledning til dig, der har psykiske udfordringer.

Det kan eksempelvis være udfordringer i forhold til:

 • Stress
 • ADHD
 • Angst
 • Depression.

I videoerne får du forskellige tips til, hvordan du bedst kommunikerer og forventningsafstemmer med din arbejdsgiver.

Du får adgang til videoerne ved at sende en mail til rekruttering@aalborg.dk.

Bagefter vil du modtage et link og en adgangskode, så du kan få adgang til videoerne.

Kontakt

Job- og Aktivhuset

John F. Kennedys Plads 1B, 4. og 5. etage 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 78

Personlige rådgivere

Mandag-fredag 9.00-10.00

Åbningstider

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang