Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Rekruttering Ansæt én i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob

En person, der er ansat i et fleksjob kan hjælpe med at løse nogle af de opgaver, der ikke skal løses af dine fuldtidsansatte.

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er et arbejde på særlige vilkår, hvor medarbejdere med begrænset arbejdsevne kan arbejde på nedsat tid eller med færre opgaver sammenlignet med en ordinært ansat.

En medarbejder i fleksjob bliver ansat på samme vilkår alle andre medarbejdere, men forskellen er, at du kun betaler løn for de timer, medarbejdere arbejder effektivt. Medarbejderen får supplerende offentlig ydelse ved siden af.

Fleksjobbet kan for eksempel indeholde delopgaver sammenlignet med en ordinært ansats opgaver, eller kan byde på nogle af de opgaver, som ikke skal eller kan løses af dine fuldtidsansatte. Du skal være opmærksom på, at en fleksjobansat har nogle behov, du skal tage hensyn til. Det kan for eksempel være særlige arbejdstider eller en særlig indretning af arbejdspladsen.

Hvem kan ansætte en fleksjobber?

Du kan ansætte en medarbejder i fleksjob uanset om du er i en privat og offentlig virksomhed. Det er Jobcenter Aalborg, der skal bevilge den enkelte borger fleksjob, og skal inden ansættelsen, har vi en samtale med borgeren om det konkrete fleksjob.

Et fleksjob bevilges for en periode af 5 år med mulighed for permanent ansættelse, hvis medarbejderen er over 40 år.


Hvis du vil vide mere

 Jobcentret laver en vurdering af den effektive arbejdstid på baggrund af det antal timer, den fleksjobansatte arbejder sammenholdt med de skånehensyn, der måtte være. Det kan for eksempel være nedsat arbejdstempo, behov for hyppigere pauser eller lignende.

Den ansatte i fleksjob skal ansættes efter den samme overenskomst som de øvrige medarbejdere.

Hvis din virksomhed ikke er dækket af en overenskomst, bliver løn og arbejdsvilkår fastsat efter aftale mellem den fleksjobansatte og dig som arbejdsgiver. Hvis der findes en sammenlignelig overenskomst på området, tager du udgangspunkt i denne. Hvis der er pension i den sammenlignelige overenskomst, vil det også være udgangspunktet for fleksjobansættelsen.

Hvis du udbetaler løn til din fleksjobber under sygdom, har du mulighed for at få sygedagpengerefusion fra første sygedag. Sygdom skal indberettes på virk.dk på samme måde som for ordinært ansatte. Du kan udelukkende søge refusion for de effektive timer.

Vær opmærksom på fristen for indberetning af sygdom, da retten til refusion bortfalder, hvis fristen ikke overholdes.

Hvis du ikke udbetaler løn under sygdom, skal fraværet stadig indberettes på virk.dk

Du kan ændre i arbejdstimer og effektivitet undervejs i ansættelsesforholdet. Hvis du og den fleksjobansatte ønsker, at jobcentrets hjælper i disse tilfælde, har vi pligt til at foretage en ny vurdering.

Du og den fleksjobansatte kan også vælge at ændre arbejdstid og skånehensyn uden vores medvirken. Husk dog altid at orientere jobcentret om eventuelle ændringer.  

Hvis der sker ændringer i lønnen, har du pligt til at indberette det til jobcentret. Dette gælder også, hvis det er måneder, hvor medarbejderen får udbetalt bonus, ferietillæg, fritvalgskonto og lignende.

Indberet ændring i løb på virk.dk

Jobcentret foretager en opfølgning på fleksjobbet hver 2,5 år. Her kontakter vi medarbejderen, og vi anbefaler, at din virksomhed deltager i opfølgningen, så eventuelle udfordringer og udviklingsmuligheder i fleksjobbet, kan drøftes.

Kontakt

Virksomhedsservice

Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 90 90

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang