Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Miljø og erhvervsaffald Spildevand og kloak Tilslutningstilladelse

Søg tilslutningstilladelse

Se, om din virksomhed skal ansøge i digitalt system eller per mail. Find krav og vejledning til ansøgning. Se information særligt for vaskepladser med videre.

Virksomheder med processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig offentlig kloak. 

Inden ansøgning

Din virksomhed skal søge om tilslutningstilladelse:

 • ved nyetablering
 • ved udvidelse eller ændring i processer, der fører til produktion af spildevand eller medfører øget forurening
 • når I har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse
 • nye aktiviteter, der ændrer forudsætningerne i en tidligere tilslutningstilladelse.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter kan der være behov for at søge om midlertidig tilladelse til afledning af spildevand.

Book forhåndsdialog tidligt

Kravet om tilslutningstilladelse til processpildevand kan vi fravige, hvis vi vurderer, at afledningen miljømæssigt er af mindre betydning.

Kontakt os derfor så tidligt som muligt for at afklare, hvorvidt du skal have tilslutningstilladelse og for at aftale tidsplan.

Inden ansøgning

Din virksomhed skal søge om tilslutningstilladelse:

 • ved nyetablering
 • ved udvidelse eller ændring i processer, der fører til produktion af spildevand eller medfører øget forurening
 • når I har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse
 • nye aktiviteter, der ændrer forudsætningerne i en tidligere tilslutningstilladelse.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter kan der være behov for at søge om midlertidig tilladelse til afledning af spildevand.

Book forhåndsdialog tidligt

Kravet om tilslutningstilladelse til processpildevand kan vi fravige, hvis vi vurderer, at afledningen miljømæssigt er af mindre betydning.

Kontakt os derfor så tidligt som muligt for at afklare, hvorvidt du skal have tilslutningstilladelse og for at aftale tidsplan.

Krav til ansøgning

Virksomhedsoplysninger

 • virksomhedens navn
 • CVR-nummer
 • adresse
 • matrikelnummer
 • ejerlav.

Beskrivelse af virksomheden

 • overordnet beskrivelse af aktiviteterne i virksomheden
 • beskrivelse af de aktiviteter, der genererer spildevand, herunder oplysninger kølevand og spildevand fra rengøring med videre. 

Råvarer og hjælpestoffer

 • liste over anvendte råvarer, hjælpestoffer, rengøringsmidler og andre kemikalier, som helt eller delvist afledes til kloak
 • miljømæssig kategorisering (A, B, C-stoffer, ikke-vurderede stoffer)
 • miljømærkede produkter.

Afledningsmængde

 • afledningen fra virksomheden:
  • totalt, årligt forbrug angivet i m3 per år
  • maksimalt flow angivet i m3 per time eller liter/sekund.

Spildevandets sammensætning

 • Oplysning om spildevand: fysisk/kemisk karakteristik
  • pH, temp., N, P, COD, BI5, SS, metaller og eventuelle miljøfremmede stoffer.

Afløbsforhold

 • Kloaktegninger (eksisterende og planlagte)

Beskrivelse af renseforanstaltninger

 • eventuelle forslag til miljømæssige forbedringer
 • redegørelse for renseforanstaltninger og BAT, herunder:
  • spildevandsrensning, art og kapacitet
  • olieudskiller (se vejledning vedrørende dimensionering af olieudskiller)
  • substitution
  • udfasning af uønskede stoffer
  • procesoptimering
  • vandbesparelser (konsekvenser for koncentrationer?)

Redegørelse for håndtering af uheld/fejl

Her er det især de uheld og fejl, der kan have konsekvenser for spildevandsmængde og sammensætning, der er vigtige at redegøre for.

Krav til ansøgning

Virksomhedsoplysninger

 • virksomhedens navn
 • CVR-nummer
 • adresse
 • matrikelnummer
 • ejerlav.

Beskrivelse af virksomheden

 • overordnet beskrivelse af aktiviteterne i virksomheden
 • beskrivelse af de aktiviteter, der genererer spildevand, herunder oplysninger kølevand og spildevand fra rengøring med videre. 

Råvarer og hjælpestoffer

 • liste over anvendte råvarer, hjælpestoffer, rengøringsmidler og andre kemikalier, som helt eller delvist afledes til kloak
 • miljømæssig kategorisering (A, B, C-stoffer, ikke-vurderede stoffer)
 • miljømærkede produkter.

Afledningsmængde

 • afledningen fra virksomheden:
  • totalt, årligt forbrug angivet i m3 per år
  • maksimalt flow angivet i m3 per time eller liter/sekund.

Spildevandets sammensætning

 • Oplysning om spildevand: fysisk/kemisk karakteristik
  • pH, temp., N, P, COD, BI5, SS, metaller og eventuelle miljøfremmede stoffer.

Afløbsforhold

 • Kloaktegninger (eksisterende og planlagte)

Beskrivelse af renseforanstaltninger

 • eventuelle forslag til miljømæssige forbedringer
 • redegørelse for renseforanstaltninger og BAT, herunder:
  • spildevandsrensning, art og kapacitet
  • olieudskiller (se vejledning vedrørende dimensionering af olieudskiller)
  • substitution
  • udfasning af uønskede stoffer
  • procesoptimering
  • vandbesparelser (konsekvenser for koncentrationer?)

Redegørelse for håndtering af uheld/fejl

Her er det især de uheld og fejl, der kan have konsekvenser for spildevandsmængde og sammensætning, der er vigtige at redegøre for.

Send ansøgning

Ansøg digitalt

Hvis din virksomhed er omfattet af enten:

 • Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2
 • Maskinværkstedsbekendtgørelsen
 • Bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Søg digitalt via Byg og Miljø.

Send ansøgning per mail

Andre virksomheder skal sende ansøgning i en mail.

Send mail til Klima og Miljø

Send ansøgning

Ansøg digitalt

Hvis din virksomhed er omfattet af enten:

 • Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2
 • Maskinværkstedsbekendtgørelsen
 • Bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Søg digitalt via Byg og Miljø.

Send ansøgning per mail

Andre virksomheder skal sende ansøgning i en mail.

Send mail til Klima og Miljø

Hvis du vil vide mere

Ansøgning om tilslutning til offentlig kloak til vaskeplads/vaskehal skal indeholde:

 • adresse for aktiviteten
 • kontaktoplysninger
  • ansøgers navn
  • CVR-nummer
  • adresse
  • kontaktperson
 • beskrivelse af aktiviteter på pladsen
 • vandforbrug til vask/spuling:
  • totalt, årligt forbrug angivet i m3 per år
  • maksimalt flow angivet i m3 per time eller liter per sekund
  • er der vandmåler for vask/spuling
 • skønnet antal vaske per dag og år
 • bruges der højtryksspuler, antal
 • oversigt over anvendte vaske- og rengøringsmidler, samt kopi af tilhørende datablade
  • navn
  • producent
  • aktivstoffer, med angivelse af A, B og C-stoffer
  • miljømærkede produkter
 • afløbsforhold:
  • afløbsplan med angivelse af sandfang/olieudskiller
  • angivelse af riste for afstrømning af regnvand
 • recirkuleres vandet eller benyttes der andre former for renere teknologi, BAT
 • eventuelt oplysninger om spildevandets sammensætning:
  • pH, suspenderet stof, olie, tungmetaller og andre relevante stoffer.
 • beskrivelse af renseforanstaltning, sandfang, olieudskiller, andet
  • sandfang med angivelse af volumen
  • type olieudskiller, tilladelig belastning i liter per sekund, volumen
 • tegning og dimensionering af olieudskiller
 • dokumentation for etablering af prøvetagningsbrønd.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Med processpildevand mener vi spildevand fra virksomheders produktion, drift, rengøring, oplagspladser, vaskepladser og pladser, hvor der sker påfyldning af olie eller brændstof. Det vil sige steder, hvor spildevandet kan indeholde forurenende stoffer.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang