Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Landbrug og natur Tro- og loveerklæring for forpagtningsarealer

Tro- og loveerklæring for forpagtningsarealer

Erklæring om gæld til det offentlige

  • Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.
  • Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Denne gæld overstiger ikke 100.000 kroner.
  • Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Denne gæld overstiger 100.000 kroner.

Nedenstående punkter er kun relevante, hvis der er sat kryds i det sidstnævnte punkt ovenfor.

  • Der er overfor inddrivelsesmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kroner.
  • Der er/vil over for inddrivelsesmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. Dato for sikkerhedsstillelsen skal angives.
  • Der er med inddrivelsesmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt. Dato for ordningens etablering skal angives.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang