Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Landbrug og natur Etabler eller udvid husdyrbrug

Etabler eller udvid husdyrbrug

Anmeld ændringer. Læs om miljøgodkendelser, miljøtilladelser og tilsyn på husdyrbrug. Book en forhåndsdialog.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Miljø og Ressourcer. Se info nedenunder. 

Etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug

Vi anbefaler, at du får hjælp af en konsulent til ansøgninger i husdyrgodkendelse.dk

Større husdyrbrug 

Husdyrbrug med produktionsareal over 100 m2 skal søge om miljøgodkendelse eller -tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbruget. Visse ændringer eller anlæg skal du anmelde til kommunen. 

Se vejledning til, hvad der kan anmeldes på Miljøministeriets hjemmeside

Mindre husdyrbrug, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og plantebrug

Mindre husdyrbrug og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, som vil etablere, ændre eller udvide husdyrbruget skal anmelde det til kommunen.

Plantebrug, som vil etablere anlæg til gødnings- eller ensilageopbevaring, skal anmelde det til kommunen.

Se reglerne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på Miljøministeriets hjemmeside

Svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er hverken tilladt i byzone- eller sommerhusområder eller områder i landzonen, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Modtag skemaet "Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50

Forhåndsdialog

Du har mulighed for at booke en forhåndsdialog i kategorien "miljø". Forhåndsdialogen er et gratis møde af 30-60 minutters varighed, som kan hjælpe dig med at afklare rammerne for det påtænkte projekt, indgå aftaler om tidsplan og ansøgningsmaterialets omfang. Det kan også hjælpe dig til at undgå typiske fejl og mangler i en opstartsfase. Vi anbefaler altid, at din konsulent deltager i forhåndsdialogen.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Når vi modtager en miljøansøgning, vil du senest 5 dage efter blive tilknyttet en kontaktperson, der har procesansvaret for sagen.

Hvis der samtidigt skal gives en byggetilladelse, vil kommunen koordinere sagsbehandlingen, og den fælles procesansvarlige vil være hjælpe med at afklare, hvilke tilladelser der er behov for i den konkrete sag.

Vi fører tilsyn med miljøforholdene på virksomheder, dambrug og husdyrbrug.

Vi fører regelmæssigt tilsyn med cirka 700 virksomheder, 11 dambrug og 640 landbrug. Virksomheder/landbrug, som er store og har stor potentiel påvirkning af miljøet, modtager i hovedreglen tilsyn hvert 3. år, mens de små virksomheder/landbrug modtager tilsyn hvert 6. år.

Vi fører desuden tilsyn med miljøpåvirkninger og gener fra øvrige virksomheder, landbrug og private boliger, når der er behov for det. 

Læs Aalborg Kommunes tilsynsplan på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration  

Tilsynsrapporten offentligøres

Efter hvert miljøtilsyn udarbejder vi en tilsynsrapport til virksomheden/landbruget. 

Find offentliggjorte tilsynsrapporter på Miljøstyrelsens platform Digital MiljøAdministration 

Status for årets tilsyns- og godkendelsesarbejde

Vi skal hvert år inden den 1. april opgøre og offentliggøre foregående års indsats på tilsyns- og godkendelsesområdet.

Dialog og bæredygtighed

På miljøtilsynene lægger vi vægt på god dialog. 

Udover kontrol skal tilsynet inspirere til øget bæredygtighed.

Med mindre husdyrbrug mener vi:

  • dyrehold, hvor produktionsarealet er mindre end 100 m2
  • dyrehold bestående af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m2
    • 300 m2 hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. december til 15. maj
  • hestehold, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m2
  • udegående dyrehold uden faste staldanlæg (flytbare læskure tilladt).

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang