Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Høns og fugle i haven

Høns og fugle

 • Titel: Forskrift for ikke-erhvervsmæssigt hønse- og fuglehold
 • Vedtaget: af Aalborg Byråd den 22. januar 2024.

Gode råd og retningslinjer til dig, der har høns eller fugle i by- og sommerhusområder.


Sådan gør du

Har du styr på råd og retningslinjer, hvis du har høns eller fugle? Vi ønsker at gøre det nemt for dig at forebygge gener som støj, lugt og rotter. Følger du vores råd og retningslinjer, vil dine høns eller fugle formentlig heller ikke være til gene for dine naboer.


Antal og slags

Du må højst have 10 høns. Derudover må du have kyllinger under 5 måneder. Det er tilladt at have hanekyllinger og haner, hvis de ikke galer. Det er ikke tilladt at have påfugle, kalkuner eller gæs.


Krav og råd til indretning

Arealet til dine høns eller fugle må ikke være over 25 m2. Har du pryd- og racefugle, brevduer til kapflyvning eller lignende, kan vi efter en konkret vurdering give dispensation til et større areal.

Skriv mail med din ansøgning om dispensation til Klima og Miljø på klima-miljoe@aalborg.dk

Sørg for, at huset er fritstående, og volieren er indhegnet. Det sikrer, at dyrene bliver på din grund. Frit flyvende duer er undtaget.

Du skal opføre dueslag, så forsiden har retning mod din grund eller mod et område, hvor duerne ikke generer omgivelserne.

Blandt papegøjefugle eller andre meget støjende fugle er nogle arter mindre egnede til at holde i boligområder, hvis du ikke tager specielle hensyn til deres adfærd. Disse arter må du kun have i din bolig eller i et lydisoleret fuglehus.

Sørg for at udforme udendørs anlæg, så fuglene ikke bliver forstyrret af for eksempel dine naboers aktiviteter. 

Hvis du etablerer et hus til høns eller fugle, skal det opfylde gældende bygningsreglement.

Undgå rotter og ræve

Sørg for at rotte- og rævesikre hus og voliere. For at undgå ubudne gæster som rotter bør du:

 • overdække voliere med fintmasket net (under 2 centimeter)
 • sikre voliere med fintmasket net mindst 60 centimeter ned i jorden
 • bøje nettet ud cirka 40 centimeter vinkelret under jordoverfladen
 • hæve huset minimum 40 centimeter over jorden
 • sikre ydervægge og tag i samlingerne
 • undgå beplantning omkring hus og voliere.

Gode råd om fodring

Det er en god idé at:

 • fodre i hus eller voliere
 • fjerne eventuelle rester før natten
 • hænge fodertrug minimum 40 centimeter over terræn
 • opbevare foder i sikre, lukkede beholdere.

Sådan undgår du gener

Sørg for, at dine høns eller fugle ikke giver problemer som støj, lugt, rotter, fluer eller uhygiejniske forhold.

Vi anbefaler, at du:

 • orienterer dine naboer, før du etablerer voliere og drøfter mulige placeringer med din nabo
 • fjerner ekskrementer fra fuglene mindst én gang om ugen
 • holder dig orienteret om fugleinfluenza og særlige regler på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Påbud og forbud ved gener

Hvis dine høns eller fugle giver væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, vurderer vi den konkrete sag og kan give dig et påbud om at forbedre forholdene.

Vi kan ved støjgener forlange, at du holder dine høns eller fugle inde:

 • fra klokken 22.00 til 7.00 på hverdage
 • fra klokken 22.00 til 8.00 i weekender og på helligdage.

Derudover kan vi kræve, at fugle- eller hønsehuset bliver lydisoleret.

Retter du ikke op på gener, forurening eller risiko for forurening, eller overtræder du et eventuelt påbud, kan vi forbyde fugleholdet.

Hvis der er gentagne tilfælde af rotter og manglende samarbejde med dig som ejer, kan vi også forbyde, at du har fugle. Overtrædelse af forskriftens retningslinjer kan straffes med bøde.


Anmeld rotter

Dyre- og hønsehold er årsag til 25 % af rotteanmeldelserne i Aalborg Kommune.

Du har pligt til at anmelde rotter. Ser du rotter – eller tegn på rotter? Giv os besked med det samme. 

Anmeld rotter straks


Det med småt

Aalborg Kommunes forskrift for hold af høns eller fugle har hjemmel i § 20 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Forskriften er gældende for ikke-erhvervsmæssigt hønse- og fuglehold i byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Hvis der i gældende byplaner eller lokalplaner er bestemmelser, der regulerer hold af høns eller fugle, er disse fortsat gældende.

Eventuelle skærpede regler i lokale grundejer-, andels- eller ejerforeninger er fortsat gældende.


Klagemulighed

Aalborg Kommunes afgørelser i henhold til denne forskrift kan du ikke påklage til anden administrativ myndighed.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang