Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Byggetilladelser Kontor, erhverv og butik

Kontor, erhverv og butik

Nybygning, tilbygning og ombygning af kontor, erhverv eller butik kræver, at du ansøger om en byggetilladelse.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

  • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
  • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
  • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Alt nybyggeri kræver byggetilladelse. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Det kræver en byggetilladelse, hvis du vil bygge til kontor, erhvervsejendomme og butikker.

En tilbygning er en udvidelse af etagearealet.

Indvendig ombygning, renovering og ændring kan kræve en byggetilladelse.

Det kræver for eksempel en byggetilladelse ved ændring af tekniske installationer, ændring af bærende konstruktioner, anvendelsesændringer, sammenlægning af flere brandmæssige enheder, ændring af flugtvejsforhold eller udvidelse af etagearealet.

Det kræver ikke en byggetilladelse ved enkeltstående ombygninger og andre forandringer i ejendommen, som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner samt flugtvejsforholdene. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet.

Udvendig ombygning, renovering og ændring

Du skal være særlig opmærksom på, at der kan være bestemmelser i bygningsreglementet, lokalplanen, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration, som skal overholdes.

Det kræver en byggetilladelse ved opsætning af udvendige trapper, nye vinduesåbninger og ved ændring af tagkonstruktion.

Det kræver ikke en byggetilladelse ved almindelig vedligehold af for eksempel tagbeklædning og vinduer. Du skal dog altid være opmærksom på, at der kan være særlige bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt omkring bygningens udseende, som kan kræve en byggetilladelse. 

Udendørsarealer

Det kræver en byggetilladelse ved etablering eller ændring af ejendommens parkeringsforhold samt forhold vedrørende til- og frakørsel. 

Tekniske anlæg og lignende

Det kræver en byggetilladelse ved etablering eller ændring af ejendommens tekniske anlæg så som udvendige ventilationsanlæg og lignende. 

Nedrivning af bygninger kræver en nedrivningstilladelse. Du må først påbegynde nedrivningen, når du har modtaget en nedrivningstilladelse.

Sammen med ansøgning om nedrivningen skal du også anmelde bygge- og anlægsaffaldet. 

Du skal være opmærksom på, at der gælder nogle særlige forhold i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

  • Simple konstruktioner - 40 dage
  • Enfamiliehuse - 40 dage
  • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
  • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
  • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang