Skip til hoved indholdet
  Hjem Job og karriere Vis job
Er du Aalborg Kommunes nye Stadsarkivar?

Vil du være med til at bevare og fortælle Aalborgs historie? Kan du føre vores historie ind i fremtiden? Og har du lyst til sammen med dygtige og dedikerede medarbejdere at sætte en ny retning for Stadsarkivets fremtidige virke? Så er jobbet her.

Aalborg Kommune søger en ny stadsarkivar, som kan balancere drift og udvikling af Stadsarkivets forskellige opgaver. Stadsarkivets opgaver omfatter et tæt samarbejde med en stor kommunal forvaltning, dialog med borgere, samlingsvaretagelse, indtægtsdækket virksomhed, forskning og formidling af kulturarven og mange andre spændende opgaver.


Dine opgaver vil være:

 • Sammen med arkivets medarbejdere skal du udvikle og implementere en vision og strategi for Aalborg Stadsarkivs arbejde.
 • Du skal sikre en rød tråd mellem vores ambitioner, profil og mål, både i vores interne praksis og i vores eksterne samarbejder.
 • Du skal med udgangspunkt i Aalborg Stadsarkivs eksisterende samlinger være med til at sætte pejlemærker for, hvad de i fremtiden skal rumme for fortsat at kunne bevare og dokumentere Aalborgs historie.
 • Du skal sikre, at vores samling, forskning og rådgivning på relevante og nærværende måder er til rådighed for myndighed og borgere.
 • Du bliver forankret i (kultur)livet i Aalborg og kommer til at indgå i lokale netværk, hvor du kan medvirke til fællesinitiativer mv.

Andre opgaver

 • Arkivsamarbejdet KOMDA (Kommunal Digital Arkivering), drives som indtægtsdækket virksomhed i Stadsarkivets regi.
 • Det Danske Udvandrerarkiv, der er en national funktion.
 • Magasinbygningen i Vestbjerg, som deles med Kunsten og Nordjyske Museer.
 • Lokalarkivudvalget, der dækker 24 lokalhistoriske arkiver i Aalborg Kommune.

Vi forventer

 • Du er udadvendt, god til at kommunikere og kan sætte Aalborg Stadsarkiv på dagsordenen.
 • Du kan skabe og gribe muligheder for at involvere arkivet i andre aktiviteter og fællesskaber.
 • Du kan navigere mellem det politiske, det administrative og det offentlige, både lokalt og nationalt.
 • Du kan engagere dig i samspil med forskellige interessenter, samarbejdspartnere og medarbejdere.
 • Du respekterer og involverer Aalborg Stadsarkivs forskellige fagligheder.
 • Du er nærværende, engageret og trives med personaleledelse.
 • Du kan lide at facilitere processer og er i stand til at afslutte opgaver og projekter.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med faglig dybde, engagerede medarbejdere og nysgerrighed.
 • Et arkiv, der i sagens natur arbejder med at indsamle, bevare og vejlede borgere og forvaltning om aflevering, bevaring og anvendelse af arkivalier.
 • Et arkiv, der samarbejder tæt med andre offentlige arkiver, myndigheder, borgere og øvrige interessenter og håndterer alt fra håndskrifter til digitale arkiver og faciliterer forskning og formidling til og sammen med brede brugergrupper.

Arbejdsstedets adresse
Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

Fysiske rammer
Stadsarkivet har to lokationer. Stadsarkivet i Aalborg Midtby og magasinbygningen i Vestbjerg. Dit primære arbejdssted bliver Stadsarkivet i Aalborg, sammen med størstedelen af arkivets medarbejdere. Enkelte medarbejdere har fast arbejdsplads i Samlingshuset i Vestbjerg.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter forhandling med den pågældende faglige organisation inden for rammerne af lokal løndannelse. Gældende efter AC overenskomsten.

Kandidater til stillingen forventes at have en uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau i historie eller et andet beslægtet fag.

Der må forventes aktiviteter uden for almindelig arbejdstid, aftener såvel som i weekender. Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Kontaktperson for spørgsmål: kulturchef Morten Koppelhus 25 20 41 50 eller konstitueret stadsarkivar Anders Lykke Widt på telefon: 25 20 42 33.

Ansøgningsfrist er den 11. august
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 15. august og 2. samtale den 19. august.

Forud for ansættelse, indhenter vi reference.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Bemærk

Ansøgningsfrist

11.08.2024

Kontaktperson

Morten Koppelhus +4599314150

Stillingskategori

Ledelse

Arbejdstid

Fuldtid

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang