Skip til hoved indholdet

Høring

Fordebat - Boliger, Grindsted

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Fordebat - Høring ifm. igangsætning af planlægning for et nyt boligområde ved Uggerhalnevej i Grindsted

By- og Landskabsudvalget har den 15. februar 2024 godkendt igangsætning af fordebat for et nyt boligområde ved Uggerhalnevej i Grindsted.

En fordebat er en forudgående høring, som skal give input til arbejdet med planlægningen. Formålet med den forudgående høring er, at borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede inviteres til at bidrage til viden om lokalområdet, fremkomme med idéer og forslag til planlægningen.

Fordebat

Høringen løber fra den 16. februar 2024 til og med den 15. marts 2024.

Du kan sende bemærkninger via knappen "Send høringssvar" i højre side på den digitale fordebat. Her kan du også se andre borgere og interessenters bemærkninger.

By- og Landskabsudvalget ser alle idéer og bemærkninger, inden der træffes beslutninger om igangsætning af konkret planlægning for området - typisk i form af kommuneplantillæg og lokalplan. 

Hvis der laves planlægning, gennemføres en ny høring. Udarbejdelsen af disse planer forventes at foregå i løbet af 2024. Et forslag til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du kontakte Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri,
tlf. 9931 2000 eller byudvikling.byggeri@aalborg.dk

Husk at skrive sikkert, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger. 
Dette kan gøres via www.aalborg.dk/kontakt

Skriv fordebattens navn i emnefeltet.

 

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang