Skip til hoved indholdet

Afgørelse

VVM screening af nye nedsivningsbassiner ved Gigantium Kvarteret mellem Gigantium og AAU.

Miljø, natur og klima Tilbage

VVM screening af nye nedsivningsbassiner ved Gigantium Kvarteret mellem Gigantium og AAU

Tilbage

Aalborg Kommune, Klima og Miljø har på baggrund af ansøgning og en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen, om at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Det vurderes endvidere, at etableringen af nedsivningsbassinerne ikke vil påvirke miljøet negativt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang