Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Revurdering af miljøgodkendelse til Svendborgvej Varmecentral inkl. VVM-afgørelse

Miljø, natur og klima Tilbage

Revurdering af miljøgodkendelse til Svendborgvej Varmecentral inkl. VVM-afgørelse

Tilbage

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 13/27 projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023. Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang