Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til krydsning af beskyttede vandløb og naturarealer i og omkring Farstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Krydsning af Vår Å, Vestre bæk m. fl. i og omkring Farstrup

Tilbage

Der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udførelse af krydsning af vandløbene Vår å og Vestre bæk samt flere private vandløb og grøfter.

Krydsning ved styret underboring af et 20kV højspændingskabel.

Læs tilladelsen under "Dokumentation og Tilladelser"

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang