Skip til hoved indholdet

Høring

Byudviklingsplan Vejgaard

Øvrige Tilbage

Tilbage

Forslag til Kommuneplantillæg 4.075 Byudviklingsplan Vejgaard blev i sin oprindelige form godkendt af Aalborg Byråd den 25. september 2023 punkt 3.

Forslaget var fremlagt i offentlig høring fra den 6. oktober 2023 til den 1. december 2023.


Efter høringen blev forslaget fremlagt til endelig vedtagelse (2. behandling) på By- og Landskabsudvalgets møde 4. april 2024 punkt 8. Her har By- og Landskabsudvalget besluttet, at vedtagelsen af forslaget er;

”Udsat med henblik på supplerende høring, idet udvalget ønsker, at bebyggelsesprocenten ved Jydepotten og tankstationen i bydelscenter Hadsundvej ændres fra 60% til 75%, samt at anvendelsen af området ved "Sahara" inkl. tilstødende bygning ændres til boligformål udenfor de Boringsnære Beskyttelsesområder.”

Disse ændringer er derfor indarbejdet og forslag til Kommuneplantillæg 4.075 og den tilhørende miljørapport, og planen udsendes derfor i fornyet høring i 8 uger (+ yderligere 2 uger pga. sommerferie).


Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang