Skip til hoved indholdet

Høring

Høring af Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Miljø, natur og klima Tilbage

Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Tilbage
Udkast til Natura 2000-handleplaner sendes i høring

Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg har den 25. januar 2024 godkendt udkastet til Natura 2000-handleplaner for seks Natura 2000-områder, som enten helt eller delvist er beliggende i kommunen. For disse seks områder er der udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplaner i samarbejde med de kommuner, vi deler områderne med, samt Miljøstyrelsen. Aalborg Kommune er ansvarlig for at sende tre af disse seks planer i offentlig høring:

·         Natura 2000-handleplan 2022-2027, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (Se handleplanen under "Dokumentation og tilladelser")

·         Natura 2000-handleplan 2022-2027, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (Se handleplanen under "Dokumentation og tilladelser")

·         Natura 2000-handleplan 2022-2027, Hammer Bakker, østlig del (Se handleplanen under "Dokumentation og tilladelser")

·         Offentliggjort: d. 29. januar 2024

·         Høringsfrist: d. 26. marts 2024

Efter endt høringsperiode fordeler myndighederne høringssvar imellem sig, så det er den rette myndighed, der kommenterer på høringssvarene. Det er muligt at læse mere om Natura 2000-planlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde et overblik over, hvor høringssvar for de øvrige Natura 2000-handleplaner skal sendes, inklusiv høringstidspunkter: https://mst.dk/erhverv/rig-natur/naturindsatser/natura-2000/natura-2000-planlaegning-2022-2027

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang