Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse og dispensation til overkørsel over Hammerdams- og Grindstedkærgrøften

Miljø, natur og klima Tilbage

Hammerdams- og Grindstedkærgrøften nord for Grindsted og Hammer Bakker

Tilbage

Der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en overkørsel over vandløbet og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tilstandsændring af vandløbet.

Læs tilladelsen under "Dokumentation og Tilladelser"

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang