Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Lovliggørelse af udledning af overfladevand fra vejareal

Miljø, natur og klima Tilbage

Lovliggørelse af udledning af overfladevand fra vejareal

Tilbage

Lovliggørelsen sker i forlængelse af omplacering af afvandingsledning ved Sønderskovvej 207. Omplaceringen sker da eksisterende afvandingsledning er brudt sammen, og som resultat heraf oplevede grundejere i området, at overfladevand skabte unødige gener.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang