Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Afgørelse om ændring af vilkår i Tilladelse til etablering af to boringer, ren- og prøvepumpning

Miljø, natur og klima Tilbage

Mosevangen 1, 9230 Svenstrup J

Tilbage

Aalborg Kommune træffer hermed afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning1 § 16 om ændring af vilkår ”I. Afledning af vand i etablerings- og prøvepumpningsfasen” i ”Tilladelse til etablering af to boringer, ren- og prøvepumpning og indvinding fra disse boringer – matrikel 4m, Lere By, Svenstrup” meddelt den 11-12-2023 til Danish Crown.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang