Skip til hoved indholdet

Høring

Erhvervsområde, Loftbrovej, Nørre Uttrup

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Høring om forslag til Kommuneplantillæg 2.032 Erhvervsområde Loftbrovej, Bouet og Lokalplan 2-2-118 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup med miljørapport

Planforslag
Aalborg Byråd har den 11. marts (punkt 4) godkendt forslag til Kommuneplantillæg 2.032 Erhvervsområde Loftbrovej, Bouet og Lokalplan 2-2-118 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup og besluttet at sende planerne i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 18. marts til og med den 13. maj 2024.

Miljøvurdering
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

For at danne et overblik over, om planlægningen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening i henhold til loven. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillæg 2.032 og lokalplan 2-2-118. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. 

Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses i den digitale plan. 

 

 

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang