Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Analysefritagelse af jord

Miljø, natur og klima Tilbage

Analysefritagelse af jord

Tilbage

I forbindelse med separatkloakering undtager Aalborg Kommune jorden fra en del af Stengade, og en lille del af Vesterbro, 9000 Aalborg fra dokumentationskravene efter § 14 i Jordflytningsbekendtgørelsen. 

Undtagelsen indebærer, at jord fra disse offentlige veje ved anmeldelse, uden nærmere analyse, kan flyttes som kategori 2 jord (lettere forurenet jord).

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. §18 i Jordflytningsbekendtgørelsen. Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 12 måneder efter, afgørelsen er meddelt, jf. jordforureningslovens § 87.

Afgørelsen kan findes under "Dokumentation & Tilladelser". 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang