Skip til hoved indholdet

Høring

Energipark Tuekær

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Høring om forslag til Kommuneplantillæg 9.027 Energipark Tuekær og Lokalplan 9-6-110 Energipark Tuekær med miljørapport og miljøkonsekvensvurdering

Aalborg Byråd har den 11. marts 2024, punkt 5, godkendt forslag til Kommuneplantillæg 9.027 og Lokalplan 9-6-110 med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensvurdering og besluttet at sende planerne i offentlig høring.

Den nye planlægning er en opfølgning på fordebat for Energipark Tuekær – Bolle Enge, som var i høring i perioden 19. marts 2021 til den 23. april 2021.

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om planlægningen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening i henhold til loven. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for 9.027 Energipark Tuekær og Lokalplan 9-6-110. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. 

Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses i den digitale plan. 

Borgermøde

Der holdes borgemøde om planerne for Energipark Tuekær mandag den 8. april 2024 kl. 19-21 i Ulsted Hallen, Nørtoftvej 5, 9370 Hals

Tilmelding til borgermødet sker på dette link Borgermøde om Energipark Tuekær | By og Land (nemtilmeld.dk) senest 3. april kl. 12

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang