Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af nyt drænsystem på matr. nr. 8l Gug By, Sdr. Tranders

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilladelse til nyt drænsystem på matr. nr. 8l Gug By, Sdr. Tranders - Gammel Vissevej/Indkilde Allé

Tilbage

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af nyt drænsystem på matr. nr. 8l Gug By, Sdr. Tranders.

Læs tilladelsen og VVM-screeningsskema under "Dokumentation og Tilladelser".

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang