Skip til hoved indholdet

Høring

Revurdering af miljøgodkendelse

Miljø, natur og klima Tilbage

Revurdering af miljøgodkendelse for husdyrbruget Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup

Tilbage

Aalborg Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelsen for husdyrbruget Oppelstrupvej 85, Gistrup. 

Formålet med revurderingen er først og fremmest, at kommunen skal vurdere om husdyrbrugets indretning og drift fortsat lever op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Desuden skal kommunen vurdere, om husdyrbruget lever op til husdyrlovens krav om maksimal deposition af ammoniak på sårbar natur i kategori 1 og 2 samt om lovens krav til lugtgener er overholdt.

Der er ikke tale om en ny godkendelse, men udelukkende om at kommunen revurderer vilkårene for miljøgodkendelsen. I den forbindelse fjernes vilkår, som ikke længere er aktuelle f.eks. fordi reguleringen er ændret og formålet med vilkåret varetages af generel lovgivning.

I sager om revurdering af miljøgodkendte husdyrbrug, må kommunalbestyrelsen ikke træffe afgørelse, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter frem til 16. november 2023 og kan inden for den samme tidsfrist bede om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette udkast foreligger.

Interesserede kan kommentere udkastet indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet til afgørelse.

Anmodningen om at få tilsendt udkastet til afgørelse skal sendes til Klima og Miljø, Team Landbrug, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, e-mail: klima-miljoe@aalborg.dk

Kontakt Helle Paludan Pedersen, KM Landbrug på tlf. 3196 4459 eller på mail: klima-miljoe@aalborg.dk


 

 

 

Informationer

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang