Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Vedtaget ændring af spildevandsplanen for et område i Nørresundby

Miljø, natur og klima Tilbage

Nørresundby - Bakkelygade, Skansevej, Lars Dyrskøts Vej og Sankt Peders Gade

Tilbage

Sagsbeskrivelse

Klima- og Miljøudvalget har vedtaget en ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af et område omkring Bakkelygade, Skansevej, Lars Dyrskøts Vej og Sankt Peders Gade i Nørresundby. Ændringen vedrører fastsættelse af tidsfrist for separatkloakering af en del af K-område 0.0.26.

Klage

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Kommunalbestyrelsens beslutning kan dog indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at beslutningen er offentliggjort. 

Spørgsmål

Kontakt Peter Bildgaard Jensen, telefon 25 19 93 68.
Henvendelse via mail skal ske til: miljoe-ressourcer@aalborg.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang