Skip til hoved indholdet

Høring

Aflastningsområde ved Bouet, Nørre Uttrup (med miljørapport)

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Høring om forslag til Kommuneplantillæg 2.031 Aflastningsområde ved Bouet, Nørre Uttrup (med miljørapport)

Planforslag

Aalborg Byråd har den 15. april 2024 (punkt 14) godkendt forslag til Kommuneplantillæg 2.031 med tilhørende miljørapport og besluttet at sende planen i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 19. april 2024 til og med den 14. juni 2024. 

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

For at danne et overblik over, om planlægningen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening i henhold til loven. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillæg 2.031. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. 

Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses i den digitale plan. 

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang