Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.03.2024 - 31.01.2025

Byggeri og anlæg Tilbage

Mjels Brovej 9, 9230 Svenstrup J

Tilbage

Landzonetilladelsen omfatter tilladelse til etablering af midlertidig oplagsplads på 1.005 m², i forbindelse med sporarbejde i perioden 01.03.2024 – 31.01.2025. Oplagspladsen skal anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af sporbærende bro. Vedligeholdelsesarbejdet består af udskiftning af rækværk i højre side, ballastsikring i højre og venstre side samt bundpladeforstærkning. Oplag- og arbejdspladsen skal benyttes til opstilling af mandskabsfaciliteter, parkering af materiel, bortkørsel af afrømmede materialer samt omlastning/ opbevaring af indbygningsmateriale mv.

Arbejdspladsen skal benyttes i perioden 01.03.2024 til 31.01.2025, svarende til 11 måneder. Det forventes at driften af pladsen vil være omkring 16 uger, og at der i hele periode vil være kørsel på adgangsvejene Ellidshøjvej og Mjels Brovej. 

Arbejdspladsen etableres ved at mulden rømmes af og oplægges i midlertidigt depot på pladsen. Herefter udlægges en gruspude, for at undgå sammenblanding med underlæggende jordlag. Efter afslutningen af anlægsarbejdet vil området blive reetableret til hidtidig anvendelse

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang