Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM for vådt regnvandsbassin på Eternitten område B-C, 9000 Aalborg

Miljø, natur og klima Tilbage

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM for vådt regnvandsbassin på Eternitten område B-C, 9000 Aalborg

Tilbage

Aalborg Kommune, Klima og Miljø, har den 06/09-2023 modtaget ansøgning vedrørende etablering af regnvandsbassin for overfladevand for et område på Eternitten område B-C, 9000 Aalborg. Matr.nr. 1ai, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder.

Anmeldelsen er fremsendt i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven1for projekter omfattet af § 2. 

Projektet er omfattet af nedenstående punkter i miljøvurderingslovens bilag 2:
• 10. Infrastrukturprojekter 
f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering 
af vandløb
• 10. Infrastrukturprojekter 
g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand 
• 11. Andre projekter 
c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektet er desuden omfattet af miljøbeskyttelseslovens2 § 3, hvorved der skal anvendes den 
bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT for separate regnvandsudløb er våde bassiner.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang