Skip til hoved indholdet

Høring

Aalborg Østhavn, Rørdalsvej nord, Aalborg Øst

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Høring om forslag til Lokalplan 4-8-104 Aalborg Østhavn, Rørdalsvej nord, Aalborg Øst (med miljørapport)

Planforslag
Aalborg Byråd har den 12. februar 2024 godkendt forslag til Lokalplan 4-8-104 med tilhørende miljørapport og besluttet at sende planen i offentlig høring.

Giv din mening til kende
Den offentlige høring løber fra den 16. februar til og med den 15. marts 2024.
I den periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller forslag til ændringer. Det er et tilbud og frivilligt, om du vil give din mening til kende.
Du kan sende indsigelser via knappen "Send høringssvar" i højre side på den digitale plan. Her kan du også se andre borgere og interessenters indsigelser.
Byrådet ser alle indsigelser og forslag om ændringer, inden planer vedtages endeligt. Men byrådet er ikke forpligtet til at imødekomme indsigelser.

Formål og baggrund
Port of Aalborg A/S har indtaget en central rolle i udviklingen af Aalborg som Europas grønne hovedstad og Danmarks førende bæredygtige industrisymbiose. Et eksempel på dette er produktionen af elementer til vindmølleindustrien.

Elementerne til offshore industrien bliver større. Dette giver en del udfordringer i forbindelse med transport fra fabrikken til opsættelsesstedet, som ofte er i havvindmølleparker, hvor de i sagens natur sejles til. Det er derfor af stor vigtighed, at elementerne transporteres over så korte afstande på land som muligt. Lokalplanens formål er at sikre

  • at lokalplanområdet kan anvendes til oplag af vindmøllevinger
  • at der etableres beplantningsbælter og
  • at lokalplanområdet vejbetjenes via Rørdalsvej.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, kan du kontakte Aalborg Kommune, Byudvikling og Byggeri, 
tlf. 9931 2000 eller byudvikling.byggeri@aalborg.dk

Husk at skrive sikkert, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.
Dette kan gøres via www.aalborg.dk/kontakt

Skriv planens nummer i emnefeltet.

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang