Skip til hoved indholdet

Høring

Miljøkonsekvensrapportens indhold for projekt ”Solcellepark ved St. Abildgaard og kabeltracé til transformerstation i Ferslev^¨

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Firmaet European Energy A/S ønsker at opføre et solcelleanlæg ved St. Abildgaard i Rebild Kommune. Anlægget forventes tilsluttet elnettet ved transformerstationen i Ferslev i Aalborg Kommune. Det samlede projekt strækker sig dermed på tværs af kommunegrænser.

Det samlede projekt er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM). Da størstedelen af projektet ligger i Rebild Kommune er Rebild Kommune den koordinerende myndighed for projektet. Høringssvar og miljøkonsekvensvurdering samt de nødvendige tilladelser vil blive politisk behandlet i begge kommuners byråd.

Inden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten har alle mulighed for at fremsende forslag til hvilke emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten. Forslag fremsendes via mail til plan@rebild.dk senest den 21. november 2023.

Læs mere om projektet og miljøkonsekvensvurdering i debatmaterialet

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang