Skip til hoved indholdet

Høring

Fritagelse fra dokumentationskrav iht. jordflytningsbekendtsøghelsen. Ledningsarbejde mellem Saxogade og Sankt Jørgens Gade, Aalborg

Miljø, natur og klima Tilbage

Analysefritagelse af jord fra områdeklassificeret areal

Tilbage

Aalborg Kommune, Klima og Miljø, har undtaget jord fra en del af en ejendom samt et offentligt vejareal i Sankt Jørgens Gade-området fra Jordflytningsbekendtgørelsens dokumentationskrav.

 

Der er tale om jord fra offentlig vej matrikel 7000hx Aalborg Bygrunde samt jord fra et områdeklassificeret areal, matrikel 1263a Aalborg Bygrunde. Se figur 1.

 

De konkrete arealer er områdeklassificeret. Arealerne er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven.

 

Undtagelsen er baseret på et stort antal jordanalyser fra offentlige veje i kommunen generelt, det konkrete områdes miljøhistorik og en jordforureningsundersøgelse udført i 2023. På dette grundlag vurderes det, at jorden fra ovennævnte arealer kan kategoriseres som kategori 2 jord (lettere forurenet jord).

 

Region Nordjylland har den 3. januar 2018 meddelt, at den systematiske kortlægning efter jordforureningsloven for Aalborg Kommune er gennemført.

 

Undtagelsen fra dokumentationskrav indebærer, at jord fra de ovennævnte arealer ved anmeldelse, kan flyttes som kategori 2 jord (lettere forurenet jord) uden nærmere analyse.

 

Undtagelsen er meddelt i henhold til §14 i bekendtgørelse nummer 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen).

 

Ændringen vil blive tilføjet Aalborg Kommunes Jordregulativ i bilag 2 – ”analysefrie områder indenfor områdeklassificeringen”, og vil træde i kraft 4 uger efter den 8. februar 2024. Undtagelsen fra dokumentationskravet vil være gældende frem til 31. maj 2024.

 

Ovennævnte analysefritagelse kan fremsøges på Danmarks Miljøportal:

 

Link til Danmarks Arealinformation

 

Ændringen af jordregulativet er bemyndiget af rådmanden for Klima og Miljø, som er delegeret ud til teamleder for Klima og Miljøs Team Jord: Louise Raaschou Andersen.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang